ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ V.2

เกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมข้อสอบ หลากหลายประเภทให้คุณได้ทดสอบความรู้ และประลองปัญญา.

|| ได้รับทุนงานวิจัย ปี 57 จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ||

- ผู้จัดทำ


นายกวินธร รัฐอาจ

ตำแหน่ง อาจารย์
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

E-mail : kawinthorn.r(at)msu.ac.th
โทร : 043-754636 ต่อ 3305