ออกแบบบทเรียนโดย

อาจารย์พิราวรรณ สุพร


สารบัญบทเรียน

บทที่ ชื่อบทเรียนภาษาไทย ชื่อบทเรียนภาษาจีน เข้าสู่บทเรียน
1 การเรียนรู้พินอิน 快乐学拼音 กรุณาเข้าสู่ระบบ
2 การเรียนรู้อักษรจีนอย่างมีความสุข 快乐学汉字 กรุณาเข้าสู่ระบบ
3 คุณชื่ออะไร? 你叫什么名字 กรุณาเข้าสู่ระบบ
4 เรียนรู้ตัวเลขอย่างมีความสุข 快乐学数字 กรุณาเข้าสู่ระบบ
5 ฉันเป็นคนไทย 我是泰国人 กรุณาเข้าสู่ระบบ
6 ฉันเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 我在玛哈沙拉坎大学附属中学学习 กรุณาเข้าสู่ระบบ
7 แอปเปิ้ลสีอะไร 苹果是什么颜色的 กรุณาเข้าสู่ระบบ
8 แมวตัวน้อยน่ารัก 小猫很可爱 กรุณาเข้าสู่ระบบ
9 ครอบครัวคุณมีกี่คน? 你家有几口人 กรุณาเข้าสู่ระบบ
10 ดวงตาของน้องสาวเล็กมาก 妹妹的眼睛很小 กรุณาเข้าสู่ระบบ
11 ฉันชอบร้องเพลง 我喜欢唱歌 กรุณาเข้าสู่ระบบ
12 ฉันไปซื้อของ 我去买东西 กรุณาเข้าสู่ระบบ
13 คุณอยากกินอะไร? 你想吃什么 กรุณาเข้าสู่ระบบ
14 อาคารเรียนมัธยมหนึ่งอยู่ที่ไหน? 教学楼一在哪儿? กรุณาเข้าสู่ระบบ
15 วันนี้วันอะไร 今天是星期一 กรุณาเข้าสู่ระบบ