eschool
Welcome to eSchool v.12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
เเจ้งนักเรียนระดับชั้นม.1ทุกห้องเรียนเข้าร่วมอบรมการเตรียมสอบธรรมศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งเเต่เวลา 15.30  -16.30 น. ให้นักเรียนระดับชั้นม.1 ห้องม.1/1 - 1/8 ทุกคนเข้าร่วมอบรมการเตรียมสอบนักธรรมศึกษาเเละการเตรียมสอบวิชาเเก้กระทู้ธรรม จากพระวิทยากรวัดสว่างวารี ณ อาคารอเนกประสงค์
รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาคะแนนวิชา เคมีเบื้องต้น อ.อภิญญา
แจ้งไปยังนักเรียนชั้นม.4/1 4/3 4/5 และ4/6 ที่เรียนวิชาเคมีเบื้องต้นกับอ.อภิญญา ขอให้เข้าตรวจสอบคะแนนที่ยังมีปัญหาตามรายชื่อที่แนบมานี้ และเคลียร์ให้เสร็จภายในวันอังคารที่ 2 ต.ค.61 (ใครเห็นโพสต์รบกวนแจ้งเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ)
แจ้งเลขที่นั่งสอบ English Exit Exam ของนักเรียนชั้นม.6
แจ้งเลขที่นั่งสอบ English Exit Exam ของนักเรียนชั้นม.6 ซึ่งสอบในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย.61 เวลา 13.30 - 16.00 น. ขอให้นักเรียนทุกคนเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดด้วย
ประชุมชี้แจงการสอบ English Exit Exam
ในวันจันทร์ที่ 24 ก.ย. 61 หลังเลิกแถวหน้าเสาธง ขอให้นักเรียนชั้นม.6 ทุกคน อยู่รอประชุมเพื่อฟังการชี้แจ้งเกี่ยวกับการสอบ English Exit Exam
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน
         แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนเข้าใช้เว็บไซต์ภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการฝึกหัดเขียนอักษรจีน และมีคะแนนในส่วนการเก็บสถิติการเข้าใช้คะ วิธีการเข้าใช้ตามคู่มือที่ได้แจกให้นักเรียนคะ สามารถเข้าระบบได้ที่ https://eschool.msu.ac.th/chin/
นักเรียน ม.2 แก้ไขผลการเรียน รายวิชาภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน
 นักเรียนที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ ติดต่อ อ. หลี่ เพื่อขอสอบแก้ไขผลการเรียนในรายวิชา ภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน เนื่องจาก อ.หลี่ ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติจะหมดสัญญาในปีการศึกษาหน้า หากผู้ใดไม่มาแก้ไขผลการเรียนจะไม่สามารถแก้ไขผลการเรียนได้ทันในการจบช่วงชั้นคะ  ติดต่อ อ.หลี่ ได้ที่อาคารเรียนมัธยม 2 ชั้น 4 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ภาษาต่างประเทศ หรือโทร 096 864 5255 
 2/2560
ด.ช. ปณิธาน พัฒนประสิทธิ์ชัย
ด.ช. ธนกฤต ประเสริฐ
ด.ช. วีรวิชญ์ ศรีพระจันทร์
ด.ช. เอกปฐวี มีไชยา
ด.ช. ธิปก ธำรงค์พันธวนิช
ด.ช. คณิศร แสงงาม
ด.ช. ธนคม งามสุทธิ
ด.ช. นนทพัทธ์ ได้ผลมาก
ด.ช. ศิวกร ทองดีพันธ์
ด.ช. รัฐเขตต์ ปาปิม
ด.ช. พิพัฒน์พงษ์ จำปาแดง  

ด.ช. วสุพล ปองไป
ด.ช. อชิตพล นนตะบุตร
ด.ช. ธนาดล สุริสาร
ด.ช. สิรวิชญ์ ชาวะหา
ด.ช. กฤติพงศ์ วรรณศิลป์
1/2560
ด.ช. พิตติกร ศรีพลลา                                   
ด.ช. พิพัฒน์พงษ์ จำปาแดง                         
ด.ช. ธิปก ธำรงค์พันธวนิช                              
ด.ช. สิรวิชญ์ ชาวะหา                                        
ด.ช. นนทพัทธ์ ได้ผลมาก                                
ด.ช. ณัฐภัทร ศรีภัทรภิญโญ