eschool
Welcome to eSchool v.12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาระบาด ดังนั้นจึงทำให้เเม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศการเลื่อนสอบของวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไป เมื่อได้กำหนดวันสอบใหม่เเล้วจะได้เเจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักธรรมศึกษา ประจำปี 2563
ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักธรรมศึกษาตรี โท เอก ประจำปี 2563 ได้ที่บอร์ดหน้าห้องกิจการนักเรียนหรือที่บอร์ดหน้าห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา  เเละเตรียมตัวในการเข้าสอบนักธรรมศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 15.30 น.  สถานที่ในการสอบคือ โรงอาหารม.ต้น ครับ
รับสมัครสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563
นักเรียนระดับชั้นม.1-6 ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบนักธรรมศึกษาตรี โท เอก ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีการจัดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 นี้ สามารถติดต่อสมัครสอบได้ที่ห้องกลุ่มสาระสังคม อาคาร2 ชั้น 3  หมดเขตรับสมัครสอบวันพุธที่ 3 ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนม.4/3 ทุกท่านครับ
นางสาวแพรไพลิน  สมบูรณ์พันธ์ ชั้นม.4/3 เลขที่ 28 ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคปีการศึกษา2/2562 ในวันที่ 4และวันที่6 มี.ค.63 เนื่องจากป่วย จึงขอแจ้งอาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้สอบภายหลังด้วย
นัดหมายประชุมโครงการผลการเรียนเป็นเลิศและผลการเรียนก้าวหน้า ปีการศึกษา 2562
ในวันอังคารที่ 4 ก.พ. 63 หลังเลิกแถวหน้าเสาธง ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนผลการเรียนเป็นเลิศ และผลการเรียนก้าวหน้า อยู่ประชุมพร้อมกันบริเวณม้าหินอ่อนด้านม.ปลาย
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนผู้มีผลการเรียนเป็นเลิศและผู้มีผลการเรียนก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนผู้มีผลการเรียนเป็นเลิศและผู้มีผลการเรียนก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2562 ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ตามไฟล์ที่แนบมานี้ หรือสามารถดูได้ที่บอร์ดหน้าห้องกิจการนักเรียน และขอให้นักเรียนติดตามข่าวสารการนัดประชุมต่อไป