ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ V.2

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบคลังข้อสอบ !

เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมข้อสอบ หลากหลายประเภทให้คุณได้ทดสอบความรู้ และประลองปัญญา.

ท่านสามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 ประเภท ดังนี้

NEW..!   วันนี้มีข้อสอบใหม่ 0 ข้อ

ข่าวสาร !

View details »

คะแนน (แข่งขันรายข้อ) !


ลำดับ ชื่อผู้ใช้ คะแนน
1 ธนาดล ภูวนกลกรรม 45
2 ธนาดล ภูวนกลกรรม 40
3 ภัทธิดา เผ่าพันธ์ 37
4 ชิตพล แพงเวียงจันทร์ 34
5 ศุภธิดา คุริรัง 34
6 กุลธิดา ขจรภพ 30
7 ปัณฑารีย์ ชั้วจำเริญ 29
8 กมลชนก พลศรี 29
9 พันธุ์ศิริ จูวัฒนสำราญ 27
10 ชรินรัตน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย 25

View details »

Visitor !

Flag Counter