รายการแจ้งซ่อมใหม่ || เรียบร้อย || อยู่ระหว่างดำเนินการ || รอจัดซื้อ
# ชื่อผู้แจ้ง หมวดหมู่ ปัญหา/สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผู้ดำเนินการ สถานะ/ลำดับ รูปภาพ วันที่แจ้ง
1 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
นร.ม.6/2 ขอยืมอุปกรณ์เครื่องเสียง
ห้อง:หน้าอาคารเรียน2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 12:08:21 น.
2 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ห้องL104
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08:02:48 น.
3 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ห้องL408
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08:02:12 น.
4 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
นร.6/4ยืมอุปกรณ์เครื่องเสียง
ห้อง:อาคารเรียน1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 16:25:28 น.
5 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
นร.ม.6/1ขอยืมอุปกรณ์ไปใช้งาน
ห้อง:หน้าอาคารเรียน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 15:12:35 น.
6 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
นร.ม.6/1ขอยืมอุปกรณ์ไปใช้งาน
ห้อง:หน้าอาคารเรียน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 15:12:30 น.
7 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
นักเรียนยืมสายแลน
ห้อง:6/4
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13:30:04 น.
8 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เปลี่ยนจอภาพให้เครื่องน้องปลา
ห้อง:กิจการนักเรียน
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13:29:30 น.
9 นายพงศกร แก้ววิเศษ ระบบไฟฟ้า
พัดลมชำรุด ใบพัดหัก
ห้อง:ม.3/4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08:12:58 น.
10 นายพงศกร แก้ววิเศษ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูพัง
ห้อง:ม.3/4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08:12:05 น.
11 นายสัจจพงษ์ ญาตินิยม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จอ 2 สัญญาณเปิดติด 1-2 นาที แล้วดับ รบกวนด้วยครับ
ห้อง:ห้องทานข้าวครูโรงอาหาร
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09:05:19 น.
12 นายสัจจพงษ์ ญาตินิยม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จอ 2 สัญญาณเปิดติด 1-2 นาที แล้วดับ รบกวนด้วยครับ
ห้อง:ห้องทานข้าวครูโรงอาหาร
ดำเนินการเปลี่ยนจอให้เรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09:05:17 น.
13 นางสาวจิราวัตร จันทริมา ครุภัณฑ์อื่น ๆ
น้ำรั่วเพดานตรงพัดลมด้านหน้า
ห้อง:ม.2/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08:57:30 น.
14 นายสุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
รบกวนฝ่ายบริการช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาหลังคารั่ว น้ำหยด ให้ด้วยนะครับ หน้าฝนนี้ห้องพระพุทธอยู่กันลำบากมากครับ และปัญหาดังกล่าวทำให้วัสดุครุภัณฑ์ในห้องเสียหายเพราะโดนน้ำด้วยครับ
ห้อง:ห้องพระศาสนา
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08:29:38 น.
15 นายแสงประทีป คำวงษา ครุภัณฑ์อื่น ๆ
นำ้รั่วจากฝ้า เพดานห้อง
ห้อง:ม.2/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08:24:49 น.
16 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์มีน้ำหยดเยอะมาก
ห้อง:ห้องL104
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08:02:11 น.
17 นางสาววราภรณ์ สำโรงแสง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูหน้าห้องไม่สามารถเปิดปิดได้
ห้อง:ม. 5/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10:44:21 น.
18 นางสาววราภรณ์ สำโรงแสง ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ตัวหน้าห้องไม่เย็น ห้อง ม.5/2
ห้อง:5/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10:43:30 น.
19 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ห้องแผนใช้งานเน็ตไม่ได้
ห้อง:ห้องแผน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08:34:31 น.
20 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ห้องแผนใช้งานเน็ตไม่ได้
ห้อง:ห้องแผน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08:34:27 น.
21 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ระบบปะปา
น้ำซึม ทำให้พื้นเปียก เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ห้องดนตรี
ห้อง:ห้องปฏิบัติการณ์ดนตรี (ห้องใหญ่)
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08:29:47 น.
22 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบโทรศัพท์
เครื่องรับสัญญาณไม่ทำงาน
ห้อง:สำนักงาน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09:52:40 น.
23 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
เชื่อมต่อเน็ตยาก
ห้อง:ห้องสมุด
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09:47:28 น.
24 นางสาวภูริพร มานะดี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ม.1/5
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08:43:55 น.
25 นายอภิรัฐ เทียนสี ระบบเครื่องปรับอากาศ
พัดลมคอยร้อนแตก
ห้อง:ม6/5
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08:25:54 น.
26 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
พัดลมแอร์หัก
ห้อง:6/5
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 07:52:57 น.
27 นายวุฒิศักดิ์ บุญแน่น ระบบเครื่องปรับอากาศ
ห้อง 4/1 แอร์ ตัวด้านหน้า มีน้ำหยด มาก
ห้อง:ม.4/1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 15:44:05 น.
28 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบโทรศัพท์
ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้
ห้อง:งานทะเบียน
ดำเนินการเรียบร้อย เหตุเนื่องมีการเคลื่อนย้ายแล้วเสียบสายสัญญาณผิดช่อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11:43:56 น.
29 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์มีน้ำหยดค่ะ
ห้อง:5/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 16:11:14 น.
30 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อไม่ค่อยดี
ห้อง:ห้องพักอ.หมวดวิทตึกปฏิบัติการ
ดำเนินการติดตั้งไวไฟเสริมจำนวน 1 เครื่อง นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09:25:13 น.
31 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อไม่ค่อยดี
ห้อง:ห้องพักอ.หมวดวิทตึกปฏิบัติการ
ดำเนินการติดตั้งไวไฟเสริมจำนวน 1 เครื่อง นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09:25:08 น.
32 นายวิทะกร แสงประเสริฐ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เปิดไม่ติด
ห้อง:ห้องสมุด
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08:27:30 น.
33 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ดับ เปิดไม่ติด
ห้อง:ห้องL104
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 07:57:19 น.
34 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น ห้องชื้นจนขึ้นรา ปลั๊กไฟเสียบไม่เข้า
ห้อง:ห้องL308
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 07:53:50 น.
35 นางวันวิสา ประมวล ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบ Error ไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้ แอร์ไม่เย็น
ห้อง:วิชาการ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 12:33:21 น.
36 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กล้องวงจรปิดอาคารอำนวยการ ไม่บันทึกข้อมูล
ห้อง:อาคารอำนวยการ
รอดำเนินการ ที่เก็บข้อมูลพัง นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08:14:25 น.
37 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ห้องL204
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 19:35:05 น.
38 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ไม่สามารถเชื่อมโปรเจคเตอร์ได้
ห้อง:ม.5/9
เครื่องดองเกอร์รวนเชื่อมต่อยากหรือหลุดบ่อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10:58:27 น.
39 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบโทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์ โทรออกไม่ได้
ห้อง:อาคารอำนวยการ
ตัวรับสัญญาณรวนเนื่องจากไฟฟ้าดับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10:22:31 น.
40 นางสาวพันธีตรา สามารถ ระบบไฟฟ้า
ไฟห้องน้ำห้องไอทีฝั่งผู้หญิงช็อตดับ ซึ่งสายน่าจะร่วมกับปลั๊กห้องพัฒนาผู้เรียน ยกคัทเอ้าท์แล้วแต่เด้งกลับคืน
ห้อง:ห้องน้ำผู้หญิงในห้องไอทีอาคารเรียนมัธยม1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09:54:32 น.
41 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ห้องL408
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 20:54:06 น.
42 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบไฟฟ้า
ไฟไม่ติด1 หลอด
ห้อง:ห้องL408
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 20:53:19 น.
43 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟกระพริบ
ห้อง:ห้องR309
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 20:47:10 น.
44 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ห้องพักอาจารย์L4A
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 20:46:03 น.
45 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบเน็ตไวไฟ มหาวิยาลัยมีปัญหา
ห้อง:หอพักหญิง
ได้ดำเนินการเรียนร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15:54:24 น.
46 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบเน็ตไวไฟ มหาวิยาลัยมีปัญหา
ห้อง:หอพักหญิง
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15:54:23 น.
47 นางสาวพิราวรรณ สุพร ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟส่องสว่าง ห้องเรียนขงจื่อ อาคาร 2 ชั้น 2 มีหลอดไฟส่วนหน้า ด้วนเวทีจำนวน 5 หลด ที่ไม่ติด ทำให้ห้องเรียนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
ห้อง:ห้องขงจื่อ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 14:51:11 น.
48 นายองอาจ ญาตินิยม ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ฟ้าเพดานรั่วซึมมีน้ำไหลหยด
ห้อง:ห้องเรียน6/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10:17:00 น.
49 นายองอาจ ญาตินิยม ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ฟ้าเพดานรั่วซึมมีน้ำไหลหยด
ห้อง:ห้องเรียน6/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10:16:58 น.
50 นางสาวภัทรา ทองปัน ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศห้องพักครูญี่ปุ่นอาคาร 2 ชั้น 2 เปิดไม่ติด
ห้อง:เครื่องปรับอากาศห้องพักครูญี่ปุ่นอาคาร 2 ชั้น 2 (ติดห้องน้ำหญิง)
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08:49:09 น.
51 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ห้อง R206
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 20:33:02 น.
52 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ห้อง R206
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 20:31:28 น.
53 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
เน็ตไวไฟใช้งานไม่ได้
ห้อง:อาคารพัสดุ
สายสัญญาณเชื่อมต่อหลวม นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 23:48:37 น.
54 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
สายใยแก้วไม่ส่งสัญญาณ
ห้อง:อาคารอำนวยการ
ทางสำนักงานคอมพิวเตอร์ของมหาลัย มาดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09:20:16 น.
55 นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ โปรเจคเตอร์
ห้อง 1/3 สีโปรเจคเตอร์เป็นสีม่วง และสาย VGA ใช้งานไม่ได้ (ได้รับแจ้งจาก อ.ผู้สอน)
ห้อง:ห้อง 1/3
เปลี่ยนสายสัญญาณVGAสั้นให้ใหม่ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13:24:18 น.
56 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
วันที่ 31 ส.ค. 2566 เวลา 17.00 น. มีควันออกมาจากคอมแอร์ด้านหลังห้อง (มองจากภายในห้องจะอยู่ในตำแหน่งขวามือ) คาดว่าน่าจะไฟไหม้. #นักเรียนเป็นคนแจ้งเหตุการณ์
ห้อง:ม.6/9
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 17:32:46 น.
57 นายอาทิตย์ โคชขึง ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครืองงปรับอากาศตัวหน้ามีกลิ่นไหม้
ห้อง:มีกลิ่นเหม็นไหม้
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14:32:34 น.
58 นางศรีสุดา สิงห์ชุม ระบบเครื่องปรับอากาศ
เมื่อแอร์เย็นแล้วมีน้ำหยด ต้องเอาถังมารองไว้ [ขออภัยภาพประกอบไม่ตรง]
ห้อง:ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารอำนวยการ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14:34:46 น.
59 นายบุญลอด ศรีเจริญ ระบบไฟฟ้า
ไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณกลางโดมอาคาร เปิดไม่ติด จำนวน 7 ตัว ฝั่งสนามแบดมินตัน และฝั่งสนามเซปัคตะกร้อ
ห้อง:สนามกีฬากลางโดมอาคาร 1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10:43:15 น.
60 นางสาวประภัสสร เหล่าจันทร์อัน ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เพดานเป็นรู น้ำรั่วลงเต็มพื้นหน้าห้อง
ห้อง:206
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:05:16 น.
61 นางสาวรัชนี อัปมโห ระบบเครื่องปรับอากาศ
แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากหนูกัดสายไฟขาดำม่สามารถเปิดใช้งานได้
ห้อง:งานห้องสมุด
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09:26:10 น.
62 นางสาวคณัสนันท์ มณีศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น *ตัวด้านหน้าอยู่ฝั่งโต๊ะครู
ห้อง:ม.5/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14:05:00 น.
63 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เบรคเกอร์ดีดคืนค่ะ
ห้อง:5/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14:01:56 น.
64 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูหลังห้องลูกบิดค้างค่ะ
ห้อง:5/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14:02:36 น.
65 นางสาวศิวพร พิมพ์ภู ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แอร์ไม่เย็นและน้ำแอร์รั่ว
ห้อง:5/9
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09:49:01 น.
66 นายอาทิตย์ โคชขึง ระบบเครื่องปรับอากาศ
ห้อง 4//7 แอร์ไม่เย็น ตรงโต๊ะอาจารย์
ห้อง:4/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15:05:50 น.
67 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่ทำงาน 2 ตัว
ห้อง:ห้องปฏิบัติการณ์ดนตรี (ห้องใหญ่)
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09:31:19 น.
68 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:R404
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00:54 น.
69 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:R406
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00:10 น.
70 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:L308
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 07:59:37 น.
71 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น ห้องชื้นมีราขึ้น
ห้อง:L102
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 07:59:05 น.
72 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:R403
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 07:57:54 น.
73 นางสาวนรานุช สีหนาท ระบบเครื่องปรับอากาศ
ใบพัดcompressorหัก ทำให้compressor มีเสียงดังและสั่น
ห้อง:ม.3/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:40:35 น.
74 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟเพดานชำรุด 2 หลอด
ห้อง:ห้อง L408
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00:42 น.
75 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์เปิดไม่ติด
ห้อง:ห้อง L104
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 19:36:34 น.
76 นายเกษมสันต์ ธรรมวิเศษ ระบบไฟฟ้า
รางไฟห้อง ม.6/4 หลุดจากฝ้าเพดาน
ห้อง:ม.6/4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 14:19:48 น.
77 นายพรทวี บุญมาก ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์​เครื่องด้านหน้าห้องเรียน มีแต่ลมร้อนออกมา ไม่มีความเย็นเลย
ห้อง:ม.5/9
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:34:08 น.
78 นางสาววนิดา ทัศภูมี ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศห้อง 4/3 ไม่เย็นทั้ง 2 เครื่องค่ะ กลับมามีอาการเหมือนตอนต้นเทอม ตอนนี้ในห้องอบอ้าวมาก
ห้อง:ม. 4/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 14:03:17 น.
79 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ชำรุด ไม่มีความเย็น
ห้อง:L210
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 07:54:57 น.
80 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ชำรุด เปิดไม่ได้
ห้อง:L403
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 07:54:04 น.
81 นางวันวิสา ประมวล ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่มีความเย็น และอุณภูมิอยู่ที่ระดับ 29 องศา ไม่สามารถปรับอุณภูมิลดลงได้
ห้อง:วิชาการ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 16:54:01 น.
82 นางสาวประภัสสร เหล่าจันทร์อัน ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น และมีลมร้อนออกมา
ห้อง:206
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 15:32:24 น.
83 นายวิทะกร แสงประเสริฐ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ มีเสียงดังคล้ายเสียงพัดลมพังจึงไม่สามารถเปิดใช้งานได้
ห้อง:ห้องสมุดฝั่งสำนักงาน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:19:07 น.
84 นางสาวภูริพร มานะดี ห้องน้ำ
น้ำรั่วมาจากดาดฟ้า ซึมลงมาตามผนังในห้องค่ะ
ห้อง:ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาาตร์
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:32:21 น.
85 นายสัจจพงษ์ ญาตินิยม ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
ห้อง:ห้องหลังห้องทานข้าวบุคลากร
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:29:02 น.
86 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
น้ำรั่ว จากฟ่าเพดาน. ลงมาจากผนังหลังห้อง
ห้อง:6/9
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 08:10:48 น.
87 นางสาวณฐภัทร ดำรงพานิชชัย ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำหยดจากแอร์ไม่หยุดเลยค่ะ ขนาดปิดแอร์แล้ว
ห้อง:ห้องประชาสัมพันธ์
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 16:46:41 น.
88 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกมา เด็กร้อน นอนไม่ได้
ห้อง:หอพักหญิง ชั้น 3 L307
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 20:31:43 น.
89 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น มีแต่ลมออกมา เด็กร้อน นอนไม่ได้
ห้อง:หอพักชั้น 3 L307
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 20:30:21 น.
90 นางวันวิสา ประมวล ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบ Error ไม่สามารถเปิดโหมดการใช้งานได้
ห้อง:ห้องวิชาการ
ตรวจสอบอาการ และรายงานปัญหา นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 15:00:34 น.
91 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น คอมแอร์ไม่ทำงาน
ห้อง:ห้องพักอาจารย์R1A
ไม่สามารถเปิดห้องเพื่อทดสอบได้ แก้ไขเบื้องต้นรีเซ็ตระบบให้ นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 07:45:34 น.
92 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์เปิดไม่ติด
ห้อง:ห้อง L405
รีเซ็ตระบบใหม่ นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 07:44:37 น.
93 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์เปิดไม่ติด
ห้อง:ห้อง R404
รีเซ็ตระบบใหม่ นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 07:43:45 น.
94 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์เปิดไม่ติด
ห้อง:ห้อง R407
รีเซ็ตระบบใหม่ นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 07:43:05 น.
95 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูไม่มีกระจกค่ะ
ห้อง:1/7
ใช้ไม้อัดปิดแทนกระเบื้องแผ่นเรียบ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 10:02:06 น.
96 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟเพดานไม่ติด 5 หลอด
ห้อง:ทางเดิน, ห้องล้างหน้า,ห้องซักผ้า,ห้องน้ำ
เปลี่ยนหลอดไฟ นายปรีชา สีดา
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 08:34:57 น.
97 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟเพดานไม่ติด 2 หลอด
ห้อง:โถงชั้น 2
เปลี่ยนหลอดไฟ นายปรีชา สีดา
เรียบร้อย

วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 08:26:54 น.
98 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟเพดานไม่ติด 2 หลอด
ห้อง:ห้องน้ำชั้น 2 ฝั่ง L
เข้าเปลี่ยนหลอดไฟ นายปรีชา สีดา
เรียบร้อย

วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 08:31:42 น.
99 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟเพดานไม่ติด 2 หลอด
ห้อง:ห้องล้างหน้าชั้น2 ฝั่ง L
เข้าเปลี่ยนหลอดไฟ นายปรีชา สีดา
เรียบร้อย

วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 08:30:46 น.
100 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟเพดานไม่ติด 3 หลอด
ห้อง:ห้องซักผ้าชั้น2 ฝั่ง L
เปลี่ยนหลอดไฟ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 08:29:36 น.
101 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นค่ะ/แผงควบคุมกระพริบ
ห้อง:ห้องตัดเย็บ
ตรวจสอบแล้วมีสัตว์เข้าไปในแผงวงจร ทำให้วงจรไหม้เสียหาย / ให้ผู้ประกอบการเข้ามาซ่อม นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 10:38:52 น.
102 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นค่ะ/แผงควบคุมกระพริบ
ห้อง:ห้องตัดเย็บ
ตรวจสอบแล้วมีสัตว์เข้าไปในแผงวงจร ทำให้วงจรไหม้เสียหาย / ให้ผู้ประกอบการเข้ามาซ่อม นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 10:38:13 น.
103 นายพรทวี บุญมาก ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์เครื่องหน้าห้องมีเสียงดังมาก เหมือนมีอะไรติดใบพัด
ห้อง:Top Kids centre(ห้องพักครูหลังอาคารอเนกประสงค์)​
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 12:28:37 น.
104 นางสาวจิราวัตร จันทริมา ครุภัณฑ์อื่น ๆ
พัดลมตัวตรงกลางแถวหน้า โยก
ห้อง:ม.2/4
นำพัดลมออก / เปลี่ยนตัวใหม่ นายปรีชา สีดา
เรียบร้อย

วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:38:30 น.
105 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เวที ห้องดนตรีมีน้ำซึมเปียกเป็นทางยาว โดยไม่ทราบสาเหตุ เกรงว่าจะเกิดอันตราย
ห้อง:ห้องปฏิบัติการณ์ดนตรี (ห้องใหญ่)
นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 14:15:03 น.
106 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น ไม่ทำงาน ขึ้น แสดงผล เป็น EO ตรงที่ปรับแอร์
ห้อง:ห้องปฏิบัติการณ์ดนตรี (ห้องใหญ่)
นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 14:13:31 น.
107 นายธนดล ดำคำ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
ห้อง:กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:09:00 น.
108 ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น มีกลิ่นไหม้
ห้อง:ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 อาคาร2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 10:08:35 น.
109 นายนัฐพล กลึงกลางดอน ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำรั่ว
ห้อง:ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ (L-1104)
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:28:55 น.
110 นายนัฐพล กลึงกลางดอน ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำรั่ว
ห้อง:ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ (L-1104)
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 09:28:46 น.
111 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบปะปา
น้ำอาคารเรียน1ทางฝั่งม.1น้ำไม่ไหล
ห้อง:อาคารเรียน1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 08:30:50 น.
112 นางสาวรัชนี อัปมโห ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟชำรุดฝั่งห้องสมุดและห้องแผน
ห้อง:รอบตึกอำนวยการ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 18:56:29 น.
113 นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เครื่องเสียงห้อง ขงจื๊อ (ซ่อมเสร็จแล้ว)
ห้อง:ห้องขงจื๊อ
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 14:31:56 น.
114 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เพิ่มหลอดไฟ แสงสว่างห้องปฏิบัติการดนตรี
ห้อง:ห้องปฏิบัติการณ์ดนตรี (ห้องใหญ่)
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:09:34 น.
115 นายพิทักษ์ รักษาชาติ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
รบกวน ตรวจสอบ บน เพดาน ห้อง สาระ คณิต อาคาร 1 ชั้น2 ครับ น่าจะ มี หนู นก มา ตายครับ
ห้อง:ห้องคณิต อาคาร 1 ชั้น 2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 08:08:11 น.
116 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ห้องศิลปะทัศนศิลป์ ไม่เย็น มีแต่ลมออก ทั้ง 2 ตัว
ห้อง:ห้องศิลปะ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 10:30:42 น.
117 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์ไม่ได้เลขไอพี ทำให้ไม่สามารถใช้งานติดต่อได้
ห้อง:ห้องสมุด
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 15:14:19 น.
118 นางสาวภูริพร มานะดี ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูห้อง1/5
ห้อง:ม.1/5
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 08:24:59 น.
119 นางสาวนฤมล ช่วยกลาง ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์เสีย
ห้อง:201
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เวลา 16:27:00 น.
120 นางสาวนฤมล ช่วยกลาง โปรเจคเตอร์
หลอดภาพเสีย
ห้อง:201
ดำเนินการเรียบร้อย เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เวลา 15:24:44 น.
121 นายพิทักษ์ รักษาชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ 4/7 กลับมาไม่เย็นอีกครั้ง หลังซ่อม ไปคราว ที่แล้ว เย็น จนหนาว รบกวนดูให้ อีกครั้ง นะครับ
ห้อง:4/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เวลา 12:53:10 น.
122 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
โต๊ะครู กระจกแตกอันตรายต่อการใช้งาน
ห้อง:1/4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เวลา 11:49:56 น.
123 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ โปรเจคเตอร์
เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่สามารถเปิดเสียงจากใน iPad ได้ มีความจำมีความจำเป็นต้องเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูต้องดูทั้งภาพและฟังเสียงไปด้วย
ห้อง:1/3
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เวลา 11:48:58 น.
124 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ โปรเจคเตอร์
มีปัญหาเชื่อมต่อด้วยกันใช้สาย ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ การเชื่อมต่อ Wi-Fi ภาพล่าช้า ไม่สามารถทำไม่สามารถทำการสอนได้
ห้อง:1/4
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เวลา 11:46:45 น.
125 นางสาวจิราวัตร จันทริมา ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูห้อง 2/4 ด้านหน้าปิดไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ประตูหรือลูกบิด และประตูด้านหลังเปิดยากฝากเช็คด้วยนะคะ
ห้อง:2/4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เวลา 19:33:22 น.
126 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตู ห้องพักพัง เปิดไม่ได้
ห้อง:หอพักหญิง L204
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08:59:08 น.
127 นายวิทะกร แสงประเสริฐ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศในห้องคลังหนังสือ ขึ้นสัญลักษณ์ A1 ทำให้ไม่สามารถทำความเย็นได้
ห้อง:ห้องสมุด ส่วนคลังหนังสือ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08:12:55 น.
128 นางสาวนฤมล ช่วยกลาง ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์เสีย
ห้อง:ห้อง 2/1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13:33:07 น.
129 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูหลังห้องเปิดปิดมีเสียงดังค่ะ
ห้อง:อาคาร1ชั้น2ห้อง5/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00:28 น.
130 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำหยดตัวหลังห้องค่ะ
ห้อง:อาคาร1ชั้น2ห้อง5/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 15:58:56 น.
131 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำหยดตัวหลังห้องค่ะ
ห้อง:อาคาร1ชั้น2ห้อง5/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 15:58:54 น.
132 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
กดเลื่อนจอภาพไม่ได้
ห้อง:2/5
รออะไหล่ต้องสั่งซื้อ เลื่อนภาพให้ใช้กระดานแทนชั่วคราว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 15:51:57 น.
133 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ถาพไม่ชัดแสงไม่สว่าง
ห้อง:2/5
ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องใหม่เรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 15:51:19 น.
134 นางสาวอภิญญา ภัทราธรรมรักษ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบการทำงานล้มเหลว (error) ขึ้นข้อความ A4 ที่หน้าจอเครื่องควบคุมเปิด-ปิด
ห้อง:ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 12:48:30 น.
135 นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอรรั่วในห้อง server รบกวนพี่อ๊อดดูให้ด่วนหน่อยครับ เพราะมีเครื่อง server และระบบไฟ กุญแจอยู่บนประตูห้อง server
ห้อง:ห้อง server ข้างห้องสมุด
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09:16:16 น.
136 นายพิทักษ์ รักษาชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ ห้อง ม4/7 ไม่มีความเย็นออก มาครับ
ห้อง:A-1407
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 15:38:43 น.
137 นายคมกริช ชาญณรงค์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ไมโครโฟนห้องไอทีสวิทช์ควบคุมพังครับ
ห้อง:It
ตรวจเช็ค สวิตเสียต้องส่งซ่อม รอดำเนินการส่งซ่อม นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14:43:19 น.
138 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูห้อง เปิดไม่ได้
ห้อง:ห้อง 5/1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09:49:17 น.
139 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
หน้าต่างล็อคไม่ได้ค่ะ
ห้อง:ห้องตัดเย็บ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 12:24:50 น.
140 นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ โปรเจคเตอร์
จอแสดงผลไม่ขึ้นสีแดง คาดว่าสายโปรเจคเตอร์ชำรุด
ห้อง:ห้องขงจื๊อ
ดำเนินการเปลี่ยนสายใหม่ให้เรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10:28:44 น.
141 นายฉันชัย จันทะเสน ระบบเครื่องปรับอากาศ
พัดลมไม่ค่อยทำงาน
ห้อง:ห้องพักอาจารย์ Fablab
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08:19:06 น.
142 นายฉันชัย จันทะเสน ระบบเครื่องปรับอากาศ
คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน
ห้อง:Fablab
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08:18:31 น.
143 นายสัจจพงษ์ ญาตินิยม ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟขาด จำนวน 3 หลอด
ห้อง:c-1103 ห้องพัก ฝ่ายโภชนาการ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09:13:19 น.
144 นางสาวณฐภัทร ดำรงพานิชชัย ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูหลุดค่ะ จากคราวก่อนที่เคยแจ้งแต่นักเรียนสามารถยัดกลับไปและใช้งานได้ตามเดิม จนวันนี้หลุดแบบยัดกลับไปไม่ได้เลยค่ะ
ห้อง:3/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 16:55:23 น.
145 นายบุญลอด ศรีเจริญ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูห้อง 2/5 ด้านหน้าลูกบิดพัง และประตูด้านหลังกรอบกระจกหลุดออกกลัวหลุดลงแตกโดนนักเรียน
ห้อง:205
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13:19:01 น.
146 นายบุญลอด ศรีเจริญ โปรเจคเตอร์
สีภาพผิดปกติมองไม่เห็น เวลาเปิดสไลด์มองไม่ชัดมาก จอโปรเจคเตอร์กดไม่ลง และโปรเจคเตอร์ถ่ายออกภาพไม่ตรง ภาพเบียว
ห้อง:205
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13:13:47 น.
147 นายพงศกร แก้ววิเศษ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟหล่นลงมาแตก
ห้อง:ห้อง ม.3/4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08:28:07 น.
148 นายสามารถ ภูพาดศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศทั้ง 2 ตัว มีน้ำหยด
ห้อง:ห้อง 6/1 อาคาร2 ชั้น4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13:11:42 น.
149 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูเข้า-ออก ทั้ง2 ฝั่ง ชำรุด
ห้อง:ม.6/9
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08:14:49 น.
150 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ระบบไฟฟ้า
แผงหลอดไฟ หลุดจากเพดาน
ห้อง:หอพักหญิง L103
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 17:43:16 น.
151 นายคมกริช ชาญณรงค์ โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์ค้าง
ห้อง:4/10 ห้องไอที
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08:16:14 น.
152 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ช่องเสียบสายสัญญาณหลุด
ห้อง:1/4
ต่อหัวสายให้ใหม่ ดำเนินการเรียบร้อย นักเรียนในห้องทดสอบเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08:04:59 น.
153 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูพังค่ะ
ห้อง:1/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 07:09:18 น.
154 นางสาววนิดา ทัศภูมี ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูหลังห้อง 4/3 พังค่ะ รบกวนเปลี่ยนให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ห้อง:ม.4/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 17:36:16 น.
155 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ โปรเจคเตอร์
เชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ Wi-Fi และต่อวีจีเอไม่ได้กับ iPad
ห้อง:1/4
เชื่อมต่อได้ปกติ น่าจะเกิดจากดองเกอค้าง นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 12:24:21 น.
156 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ โปรเจคเตอร์
มีปัญหาในการเชื่อมต่อ Projector ทั้งการใช้สายแล้วการเชื่อมต่อ Wi-Fi Easy-cast
ห้อง:1/1
ดำเนินการเรียบร้อย เปลี่ยนสายสัญญาณสั้นใหใ่ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 11:30:19 น.
157 โปรเจคเตอร์
ไม่ขึ้นหน้าเชื่อมต่อไวไฟโปรเจคเตอร์
ห้อง:5/9
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08:59:44 น.
158 ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ชั้น 2
ตรวจสอบและรายงานการแก้ไข นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08:16:56 น.
159 นางสาวจิราวัตร จันทริมา ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ฝั่งหน้าห้องมีเสียงดัง และแอร์หลังห้องน้ำหยดเป็นครั้งคราว
ห้อง:ม.2/4
ตรวจสอบและรายงานการแก้ไข นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 14:02:06 น.
160 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟชำรุด
ห้อง:ห้องหมวดพลศึกษา
ตรวจสอบการชำรุด รายงานการแก้ไข นายปรีชา สีดา
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09:04:10 น.
161 นายอภิสิทธิ์ ทรงพุฒิ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ฝ้ารั่ว มีน้ำซึ้มออกมาจากเพดานและพื้น
ห้อง:ห้อง 6/9
ตรวจสอบการรั่วซึม และรายงานการแก้ไข นายสมศักดิ์ พันโส
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09:01:43 น.
162 นางสาวปราณี คำใช้ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
หลอดไฟโต๊ะstudyชำรุด
ห้อง:ห้องR101
ตรวจสอบหลอดไฟที่ชำรุด และรายงานการแก้ไข นายปรีชา สีดา
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08:12:28 น.
163 นางสาวปราณี คำใช้ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
หลอดไฟโต๊ะstudyชำรุด
ห้อง:ห้องR101
ตรวจสอบหลอดไฟที่ชำรุด และรายงานการแก้ไข นายปรีชา สีดา
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08:12:26 น.
164 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟเพดานชำรุด
ห้อง:ห้องL109
ตรวจสอบหลอดไฟที่ชำรุด และรายงานการแก้ไข นายปรีชา สีดา
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08:11:12 น.
165 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟเพดานชำรุด
ห้อง:ห้องL109
ตรวจสอบหลอดไฟที่ชำรุด และรายงานการแก้ไข นายปรีชา สีดา
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08:11:09 น.
166 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์หยด
ห้อง:ห้องR307
รายการซ้ำ นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08:09:40 น.
167 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์หยด
ห้อง:ห้องR307
ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด และรายงานการแก้ไข /เพราะนักเรียนตั้งค่าความเย็นที่ 19 องศา นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08:09:37 น.
168 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ชำรุด เปิดไม่ติด
ห้อง:ห้องL403
รายการซ้ำ นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08:08:58 น.
169 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ชำรุด เปิดไม่ติด
ห้อง:ห้องL403
ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด และรายงานการแก้ไข นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08:08:55 น.
170 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ชำรุด เปิดไม่ติด
ห้อง:ห้องL403
ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแล้ว นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08:08:52 น.
171 ห้องน้ำ
ฝ้าห้องน้ำทะลุ ทำให้น้ำหยด
ห้อง:ห้องพักอาจารย์ชั้น 4 (L4A) หอหญิงในโรงเรียน
ตรวจสอบประเมินการซ่อม และรายงานการแก้ไข นายสมศักดิ์ พันโส
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 20:32:51 น.
172 นางสาววนิดา ทัศภูมี ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศด้านหลังห้องมีน้ำหยด แฉะไปทั้งห้อง รบกวนซ่อมให้ด้วยค่ะ ตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำถังขยะมารอง
ห้อง:ม. 4/3
เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อย นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10:22:11 น.
173 นายเกษมสันต์ ธรรมวิเศษ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์มีน้ำหยด
ห้อง:ห้องทะเบียน
ตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อย นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 07:43:22 น.
174 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ครุภัณฑ์อื่น ๆ
น้ำไหล ผนังห้อง R401
ห้อง:หอพักหญิง R401
ตรวจสอบ และรายงานการแก้ไข นายสมศักดิ์ พันโส
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 10:05:54 น.
175 นางสาวพรพรรณ ยิ่งยง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดพัง ทำให้ล็อคห้องเรียนไม่ได้
ห้อง:ม.3/6
ตรวจสอบ และรายงานการแก้ไข นายสมศักดิ์ พันโส
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 16:27:43 น.
176 นายวิทะกร แสงประเสริฐ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ม่านบังแสง ปริเวณห้องสมุดหลุดลงมา จำนวน 2 ชุด
ห้อง:ห้องสมุด
ตรวจสอบ และรายงานการแก้ไข นายสมศักดิ์ พันโส
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08:44:16 น.
177 นางสาวภูริพร มานะดี ระบบปะปา
ก็อกน้ำอ่างล้างมือในห้องนำ้อาจารย์หญิง มีน้ำไหลตลอดเวลา
ห้อง:ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ชั้น4
ตรวจสอบ และรายงานการแก้ไข นายสมศักดิ์ พันโส
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 11:09:39 น.
178 นางสาวพรพรรณ ยิ่งยง ห้องน้ำ
ที่กดชักโครกไม่ดีดกลับคืนทำให้มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา
ห้อง:ห้องน้ำหญิงฝั่งห้องถ่ายเอกสาร
ตรวจสอบอาการและรายงานการซ่อม นายสมศักดิ์ พันโส
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09:39:14 น.
179 นายบุญลอด ศรีเจริญ โปรเจคเตอร์
จอโปรเจคเตอร์กดไม่ลง และโปรเจคเตอร์ถ่ายออกภาพไม่ตรงภาพเบียว
ห้อง:205
รออะไหล่ในการเปลี่ยนสวิตกด้ลื่อนจอ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09:32:43 น.
180 นางสาวณฐภัทร ดำรงพานิชชัย ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กรอบประตูห้องเรียนจะหลุด เสี่ยงกระจกตกลงมาแตก
ห้อง:3/7
แก้ไขด้วยการตอกตะปูปิดเพิ่มเข้าไปที่ประตู นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 07:22:52 น.
181 นางวันวิสา ประมวล ระบบเครื่องปรับอากาศ
มีเสียงดังเวลาเปิดใช้งาน
ห้อง:ม.3/3
ตรวจสอบห และรายงานการแก้ไข นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:46:05 น.
182 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์หยดถี่ ลงมาภายในห้องเรียน /ไม่เย็น เคยแจ้งเรื่องของคอมเฟสเซอร์ไหม้ ด้วยค่ะ
ห้อง:ห้องเรียน ม.2/2 อาคารเรียนมัธยม 1 ชั้น 2
ทำการเปลี่ยนคอมเพสเซอร์ใหม่ นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:24:49 น.
183 นายวิเชียร สุวรรณโชคอิสาน ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำเเอร์หยดจำนวนมาก
ห้อง:5/6
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:57:47 น.
184 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
เครื่องโดนน้ำรั่วจากหลังคา
ห้อง:6/5
เปลี่ยนโปรเจคเตอร์ น้ำฝนรั่วใส่ ทำอุปกรณ์ป้องกันน้ำโดนเครื่อง นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:10:59 น.
185 นางวันวิสา ประมวล ระบบเครื่องปรับอากาศ
มีเสียงดังในเครื่องปรับอากาศ คล้ายมีสิ่งติดอยู่ในเครื่อง
ห้อง:ม.3/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:47:45 น.
186 นางสาวบุญญาพร ทองจันทร์ ห้องน้ำ
ประตูห้องน้ำหญิงอาคารเรียนมัธยม 2 ชั้น 3 พัง
ห้อง:ห้องน้ำหญิงอาคารเรียนมัธยม 2 ชั้น 3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:15:51 น.
187 นายแสงประทีป คำวงษา ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิเปิดไม่ได้
ห้อง:ม.2/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:34:04 น.
188 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
มีน้ำรั่วจากเพดาน
ห้อง:กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศอาคารหนึ่ง
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30:45 น.
189 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ โปรเจคเตอร์
ม.4/2 หัวต่อสายโปรเจเตอร์กับคอมฯ หลวมต่อยาก รบกวนเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ห้อง:ม.4/2 อาคารเรียน 2 ชั้น 2
เพิ่มตัวเชื่อมสายและสายสัญญาณสั้น ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:20:44 น.
190 นางกนกวรรณ รัตนพลแสน ครุภัณฑ์อื่น ๆ
มีน้ำไหลจากเพดานลงมาบริเวณโปรเจคเตอร์
ห้อง:6/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:18:56 น.
191 นางสาววิริมล พละวัตร ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูหลังห้องพัง เปิดเข้าออกไม่ได้
ห้อง:ม.1/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 06:00:43 น.
192 นางสาวยุพิน ภวะภูตานนท์ ระบบไฟฟ้า
พัดลมเสีย ไม่หมุน (แอร์ไม่เย็น)
ห้อง:2/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:52:47 น.
193 นายณัฏฐวิทย์ บุญไชย ระบบเครื่องปรับอากาศ
ห้อง ม.6/3 อยู่ชั้น 4 แอร์ไม่ได้ล้าง ฝุ่นเยอะเลยครับ ตัวหน้าไม่เย็นเลย ตัวหลังเย็นแต่ไม่แรง
ห้อง:ม.6/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:34:09 น.
194 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ โปรเจคเตอร์
โปรเจ็คเตอร์สีเพี้ยน
ห้อง:1/3
สายสั้นในห้องขาดใน เปลี่ยนสายใหม่ให้แล้วครับ ทดสอบให้นักเรียนทราบเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:43:35 น.
195 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. รูปที่ถ่ายลงไม่ใช่ของห้อง 1/7 นะคะพอดีถ้าไม่แนบรูปแล้วมันกดไม่ได้เลยต้องแนบค่ะ
ห้อง:1/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:35:52 น.
196 นางสาวณฐภัทร ดำรงพานิชชัย ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูห้องเรียนพัง หลุด
ห้อง:3/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:29:29 น.
197 นางสาวจรัญญา กานุสนธิ์ โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์แสดงข้อความว่า โปรเจคเตอร์ร้อนเกินไป
ห้อง:ม.3/1
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:41:28 น.
198 นางสาวจรัญญา กานุสนธิ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นทั้ง 2 เครื่องมีแต่ลมออกมา
ห้อง:ม.3/1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:39:50 น.
199 นายบุญลอด ศรีเจริญ โปรเจคเตอร์
ภาพไม่ชัดสีจางมาก
ห้อง:205
ปรัปแสงให้สูงสุดแล้วครับ ต้องปิดไฟหน้าห้องเพื่อไม่ให้มีการกรบแสงกันครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:03:44 น.
200 นายบุญลอด ศรีเจริญ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นมีแต่ลมร้อนออกมา ตัวที่อยู่ข้างหลังห้อง
ห้อง:205
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:59:37 น.
201 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบปะปา
น้ำไม่ไหลค่ะ ตั้งแต่เปิดเรียนค่ะ
ห้อง:ห้องตัดเย็บค่ะ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:21:05 น.
202 นางสาวอภิญญา ภัทราธรรมรักษ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์เสียงดังน่าจะเกิดจากใบพัดตัดโดนอะไร
ห้อง:ห้องรองวิชาการ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:44:26 น.
203 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เครื่องเสียงในห้องสำนักงานหอพัก เปิดใช้งานได้ แต่เวลาประกาศไม่มีเสียงค่ะ
ห้อง:ไม่มีเสียงออกในหอพัก
ตรวจเช็คที่หัวไมค์ไม่มีแสง ลองขยับ แสงติด น่าจะเป็นเพราะคนใช้งานจับที่หัวไมค์ขยับขึ้นหรือลง เลยทำให้สายในหลุด นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:59:43 น.
204 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น มีน้ำหยด
ห้อง:R406
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:57:15 น.
205 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:R109
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:56:41 น.
206 นางสาวปราณี คำใช้ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ตู้ล๊อคเกอร์ไม่มีชั้นวางของ
ห้อง:R209
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:55:52 น.
207 นางสาวปราณี คำใช้ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ปลั๊กไฟโต๊ะstudy ใช้ไม่ได้
ห้อง:R407
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:54:47 น.
208 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์หยด
ห้อง:R402
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:53:40 น.
209 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบไฟฟ้า
ไฟขาด ปลั๊กไฟใช้ไม่ได้
ห้อง:L408
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:53:02 น.
210 นางสาวปราณี คำใช้ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ไฟโต๊ะstudy เปิดไม่ติด
ห้อง:R308
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:52:06 น.
211 นางสาวปราณี คำใช้ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เตียงนอนโยก
ห้อง:R403
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:50:50 น.
212 นางสาวปราณี คำใช้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น เเละเสียงดัง
ห้อง:L306
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:49:08 น.
213 นางสาวภัคจีรา โพธิพรณ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ร้อนมากทำให้นักเรียนหายใจไม่สะดวก
ห้อง:4/9
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:00:13 น.
214 นายบุญลอด ศรีเจริญ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูห้อง 2/5 ชำรุดปิดไม่ได้ และกรอบกระจกประตูชำรุด
ห้อง:205
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:14:13 น.
215 นายธนดล ดำคำ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น จำนวนนักเรียนเยอะ อากาศเลยร้อนมากกว่าปกติ โปรเจคเตอร์เบลอมาก
ห้อง:4/9
โปรเจคเตอร์ไม่ได้ปรับตัวโฟกัส ดำเนินการปรับให้แล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:05:51 น.
216 นายสามารถ ภูพาดศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์มีน้ำหยด
ห้อง:ห้อง6/1 อาคาร2 ชั้น4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:07:43 น.
217 นายธนดล ดำคำ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูห้องหลุดหาย
ห้อง:4/8
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:50:14 น.
218 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบปะปา
น้ำไม่ไหลค่ะ ตั้งแต่เปิดเรียนค่ะ
ห้อง:ห้องตัดเย็บค่ะ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:32:55 น.
219 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบปะปา
น้ำไม่ไหลค่ะ ตั้งแต่เปิดเรียนค่ะ
ห้อง:ห้องตัดเย็บค่ะ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:32:54 น.
220 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ ระบบเครื่องปรับอากาศ
มีน้ำหยดที่แอร์
ห้อง:ห้องกลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ อาคาร 1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:13:24 น.
221 นางสาวพันธีตรา สามารถ โปรเจคเตอร์
สีซีด ภาพไม่ชัด
ห้อง:3/5
เนื่องจากตั้งโหมดภาพ แสดงภาพยนต์ ทำให้แสงดรอบลง ดำเนินการแก้ไข โหมดภาพ เป็น สว่างมาก แสงออกมาได้เต็มกำลัง ทดสอบให้นร.ในห้องรับทราบแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:47:18 น.
222 นางสาวพันธีตรา สามารถ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
พัดลมไม่ส่ายตัวหลังห้องเรียน และอีกตัวเมื่อเปิดไปสะพักมีเสียงดังและสั่นตัวหน้าห้องเรียน
ห้อง:3/5
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:48:36 น.
223 นางสาวพันธีตรา สามารถ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นทั้งสองตัว
ห้อง:3/5
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:44:51 น.
224 นายณัฏฐวิทย์ บุญไชย ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ห้อง 6/2 ตัวหลัง ไม่เย็น ลมออกไม่สุด มีหยดน้ำเกาะใต้เครื่อง คล้ายแอร์ตัน แผ่นกรองมีฝุ่นเกาะ เปิดทั้ง 2 เครื่องแต่เย็นไม่พอ เพราะอยุ่ติดดาดฟ้าชั้น 4 ห้องจะร้อนอบอ้าวกว่าชั้นอื่นๆ ต้องลองล่างทำความสะอาดแอร์ดูก่อนครับ
ห้อง:6/2 ชั้น 4 อาคาร 2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:50:15 น.
225 นายณัฏฐวิทย์ บุญไชย ระบบปะปา
หัวฉีดชำระห้องน้ำชาย ไอที หักอีกแล้วครับ หักนานตั้งแต่ยังไม่เปิดเทอม แม่บ้านเลยหมุนออกให้ใช้สายฉีดน้ำได้ แต่ฉีดชำระลำบากมากๆ ขอเปลี่ยนตัวใหม่ให้หน่อยนะครับ ห้องน้ำอาจารย์ชายชั้นล่าง มีห้องเดียวแต่ใช้ร่วมกันหลายคนเลย
ห้อง:ห้องน้ำอาจารย์ชาย ไอที อาคาร1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:53:45 น.
226 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องช้า ลงโปรแกรมใหม่
ห้อง:ห้องพักอ.แฟกแลบ
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:08:51 น.
227 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเปิดใช้งานไม่ได้
ห้อง:ห้องพักอาจารย์ ดนตรี
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:10:06 น.
228 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ทีวีไม่ติด
ห้อง:ห้องปฏิบัติการดนตรี
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:09:08 น.
229 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่ทำงานค่ะ
ห้อง:ห้องปฏิบัติการดนตรี
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:05:11 น.
230 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
คอมเพสเซอร์แอร์ ที่ห้องม. 2/2 ไหม้ค่ะ 1 ตัว
ห้อง:ม.2/2 (อาคาร 1 ชั้น 2)
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:03:14 น.
231 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
เครื่องเสื่อมสภาพ ออกสีเหลือง
ห้อง:6/1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:32:45 น.
232 นางสาวมนัสนันท์ อำนาจ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟในห้องน้ำขาด และ ช่องฝ้าเพดานที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้
ห้อง:L4B
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:19:25 น.
233 ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
ห้อง:หอพักในโรงเรียน ห้องL4A (ห้องพักอาจารย์ชั้น 4)
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:58:59 น.
234 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์หยด แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ม.6/9 ตึกม่วง
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:22:53 น.
235 นางสาวยุพิน ภวะภูตานนท์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ห้องเรียน 2/3 ตัวหลังน้ำรั่ว และแอร์ไม่เย็น
ห้อง:2/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:49:33 น.
236 ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูเปิดไม่ได้
ห้อง:หอพักหญิงในโรงเรียน ห้องL4A (ห้องพักอาจารย์ชั้น 4)
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:09:09 น.
237 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์มีน้ำไหลออกมา
ห้อง:หอพักหญิงในห้อง L406
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:21:04 น.
238 นางสาววนิดา ทัศภูมี ระบบเครื่องปรับอากาศ
ห้อง ม. 4/3 เครื่องปรับอากาศใช้ได้เพียง 1 เครื่อง เครื่องด้านหลังห้องชำรุด ไม่เย็น ล่าสุดภาคบ่ายอยู่ที่ 26 องศา ซึ่ง 4/3 อยู่ด้านทิศตะวันตก ภาคบ่ายรับแสงแดดเต็มๆ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ซ่อมค่ะ
ห้อง:ม. 4/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:14:27 น.
239 นางสาวกวิสรา บุตรศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์หลังห้อง 1/6 ไม่ทำงาน
ห้อง:เปิดไม่ติด
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:13:48 น.
240 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
สายต่อสัณญาณ สีไม่ครบ
ห้อง:ม.6/3
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:14:54 น.
241 นายณัฏฐวิทย์ บุญไชย ระบบเครื่องปรับอากาศ
เปิดไม่ติดทั้ง 2 เครื่อง เป็นหลายห้องเรียนชั้น 4 ล่าสุดเปิดได้แล้ว ช่างอ๊อดมาดูให้แล้วครับ ค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆ พอดีลบรายการที่แจ้งแล้วไปไม่ได้
ห้อง:6/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:51:30 น.
242 นายสามารถ ภูพาดศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ทั้งหน้าและหลังห้องไม่เย็น ทำให้ห้องร้อนมาก
ห้อง:601 อาคาร2 ชั้น4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:39:42 น.
243 นายคมกริช ชาญณรงค์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เปิดไม่ติด 2 เครื่องที่ห้องกิจการพิเศษชั้น 2 อาคารมัธยม 1 ครับ
ห้อง:เปิดไม่ติด
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:48:00 น.
244 นางสาวปิยาภรณ์ เพียรสร้าง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
โต๊ะพัง ตู้พัง
ห้อง:L304
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:54:47 น.
245 นางสาวปิยาภรณ์ เพียรสร้าง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
โต๊ะพัง ตู้พัง
ห้อง:L304
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:43:45 น.
246 นางสาวปิยาภรณ์ เพียรสร้าง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
โต๊ะพัง ตู้พัง
ห้อง:L304
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:34:06 น.
247 นางสาวปิยาภรณ์ เพียรสร้าง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
โต๊ะพัง ตู้พัง
ห้อง:L304
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:34:05 น.
248 นางสาวปิยาภรณ์ เพียรสร้าง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
โต๊ะพัง ตู้พัง
ห้อง:L304
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:34:05 น.
249 นางสาวปิยาภรณ์ เพียรสร้าง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
โต๊ะพัง ตู้พัง
ห้อง:L304
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:34:01 น.
250 นางสาวปิยาภรณ์ เพียรสร้าง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
โต๊ะพัง ตู้พัง
ห้อง:L304
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:33:37 น.
251 นางสาวปิยาภรณ์ เพียรสร้าง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
โต๊ะพัง ตู้พัง
ห้อง:L304
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:33:28 น.
252 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
มีหนูตัวใหญ่เข้าไปอยู่ในแอร์ตัวหน้าติดแลปฟิสิกส์ กรุณาช่วยด้วยล้างแอร์ให้หน่อยค่ะ
ห้อง:ห้องพักครู กลุ่มสาระวิทย์ อาคารปฏิบัติการ ข้างห้องศิลปะ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:05:55 น.
253 นายฉันชัย จันทะเสน ครุภัณฑ์อื่น ๆ
น้ำรั่วจากหลังคา
ห้อง:Fablab
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:19:14 น.
254 นายฉันชัย จันทะเสน ระบบเครื่องปรับอากาศ
เปิดไม่ติด
ห้อง:Fablab
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:18:28 น.
255 นางสาววิริมล พละวัตร ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น ตัวใหญ่หน้าห้อง ม.1/2
ห้อง:ม.1/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:12:17 น.
256 นางสาวรัชนี อัปมโห ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์หยด คาดว่าเกิดจากสาเหตูท่อระบายน้ำอุดตัน
ห้อง:หอพักหญิงในโรงเรียน ห้องฝั่ง L1B
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:31:56 น.
257 นางทิพวรรณ พิลา ระบบเครื่องปรับอากาศ
ไม่เย็น มีแค่ลมและฝุ่น
ห้อง:ห้องกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 3 อาคาร 2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:48:11 น.
258 นางสาวอภิญญา ภัทราธรรมรักษ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
ไม่เย็น มีแต่ลมออกมา
ห้อง:ห้องท่านรองวิชาการเครื่องด้านหน้า
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:06:23 น.
259 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็นค่ะ
ห้อง:ห้องประดิษฐ์/อ.กุสุมา
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09:32:01 น.
260 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูR103ด้านนอกไใสามารถเปิดได้
ห้อง:ประตูR103ด้านนอกไใสามารถเปิดได้
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 21:24:11 น.
261 นายดุษฎี ศรีสองเมือง ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์คณิตศาตร์เปิดไม่ติด
ห้อง:ห้องพักอาจารย์คณิตศาตร์ อาคารมัธยม 1
ตรวจสอบอาการ/ซ่อม นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14:28:53 น.
262 นางสาวสิริมณี คำชมภู ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศห้องฝ่ายวิชาการ (ห้องใหญ่) ทั้งฝั่งทะเบียนและฝั่งวิชาการ ไม่เย็นมีแต่ลมออก ไม่สามารถประบอุณหภูมิได้
ห้อง:ห้องฝ่ายวิชาการ (ห้องใหญ่) ทั้งฝั่งทะเบียนและฝั่งวิชาการ
ตรวจสอบอาการ/ซ่อม นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 11:54:57 น.
263 นายสัจจพงษ์ ญาตินิยม ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน มอเตอร์แอร์ชำรุด
ห้อง:ห้องพักอาจารย์โรงครัว
ตรวจสอบแล้ว มอเตอร์คอยเย็นไหม้ /รอเปลี่ยน นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09:33:14 น.
264 นางกนกวรรณ รัตนพลแสน ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น ทั้ง2เครื่อง
ห้อง:ห้องพักครูกลุ่มสาระวิทย์ฯอาคารปฏิบัติการ
ตรวจสอบอาการ/ซ่อม นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09:19:16 น.
265 นางสาวรัชนี อัปมโห ระบบเครื่องปรับอากาศ
คอมเฟสเซอร์แอร์ไม่ทำงาน แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ห้องพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ห้องเล็ก)
ตรวจสอบอาการ/ซ่อม นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09:37:20 น.
266 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นค่ะ (ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566)
ห้อง:ห้องหมวดพลศึกษา ตึกปฏิบัติการ๒
ตรวจสอบอาการ/ซ่อม นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09:46:10 น.
267 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่ทำงาน เปิดไม่ได้
ห้อง:ห้อง ไอที อาคาร 1
ตรวจสอบอาการ/ซ่อม นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10:04:17 น.
268 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟด้านหลังไม่ติดค่ะ
ห้อง:ห้องพักครู กลุ่มสาระวิทย์ อาคารปฏิบัติการ ข้างห้องศิลปะ
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08:27:32 น.
269 นายดุษฎี ศรีสองเมือง ระบบไฟฟ้า
ไฟกระพริบติดๆดับๆ จำนวน 4 หลอด 1. บริเวณข้างอาคารเรียนมัธยม 1 2. ระหว่างอาคาร 2 กับ หอพักนักเรียนหญิง 2 หลอด 3. หลังโรงอาหาร บริเวณกองไม้เชอร่า
ห้อง:จำนวน 4 หลอด
ให้ถอดหลอดที่ชำรุดออก นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08:55:05 น.
270 นายสัจจพงษ์ ญาตินิยม ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูห้องพักชำรุด บานสวิงไม่หน่วง
ห้อง:c-1103 ห้องพัก ฝ่ายโภชนาการ
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 19:50:26 น.
271 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์มีกลิ่นและมีขนของสัตว์ในช่องแอร์ทั้งสองตัว รบกวนล้างแอร์ให้หน่อยนะคะ
ห้อง:ห้องพักครู กลุ่มสาระวิทย์ อาคารปฏิบัติการ ข้างห้องศิลปะ
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:55 น.
272 นายสรคมน์ กมลภากรณ์ โปรเจคเตอร์
เสื่อมสภาพ สีหน้าจอเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการใช้งาน
ห้อง:ม.1/3
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08:30:24 น.
273 นางสาวปรียาศิริ ครองยุติ ระบบไฟฟ้า
ไฟกระพริบ
ห้อง:R405
นายปรีชา สีดา
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 20:44:16 น.
274 นายเกษมสันต์ ธรรมวิเศษ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ห้องทะเบียนและห้องวิชาการ
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 05:31:01 น.
275 นายแสงประทีป คำวงษา ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์เสีย2เครื่อง ห้องเรียนม.2/4
ห้อง:ม.2/4
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30:06 น.
276 นายบุญลอด ศรีเจริญ ห้องน้ำ
กระเบื้องหลุดร่อนตกลงแตก
ห้อง:ห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารเรียน 1 ฝั่ง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางกันหา โยสียา
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:40:46 น.
277 นางเสาวลักษณ์ นิลโคตร ระบบเครื่องปรับอากาศ
มีกลิ่นเหม็น
ห้อง:ห้องพักครูคณิต อาคาร1 ชั้น2
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:31:38 น.
278 นางสาวสรินยา พลพร้อม ระบบอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ (ชั้น4 ฝั่ง R )
ห้อง:R409
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
รอจัดซื้อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:44:29 น.
279 นางสาวจิราพร น้อยใย ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูพัง
ห้อง:ม.1/3
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:17:17 น.
280 เด็กหญิงบุณรดา ลาวัลย์ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟพังและหายขอแบบเร่งด่วน
ห้อง:L203
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าใหม่ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:58:07 น.
281 นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ในห้องฝ่ายสารสนเทศ เปิดไม่ติด
ห้อง:ฝ่ายสารสนเทศ
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:02:43 น.
282 เด็กหญิงพิมพ์มาดา อินทร์พิลา ระบบเครื่องปรับอากาศ
ไม่เย็นค่ะ ซ่อมด่วนหน่อยนะคะ เป็นนานแล้วค่ะ
ห้อง:L110
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:25:20 น.
283 นางสาวรัชนี อัปมโห ระบบเครื่องปรับอากาศ
คอมเฟสเซอร์แอร์ห้องพัก​ หอในหญิง​ ห้อง​ R2B(ห้องพักอาจารย์
ห้อง:ห้องพีกอาจารย์​์​ ชั้น2ฝั่งR.​ (ฝั่งหลังหอ)​
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:22:31 น.
284 นางสาวรัชนี อัปมโห ระบบเครื่องปรับอากาศ
คอมเฟสเซอร์แอร์ห้องพัก​ หอในหญิง​ ห้อง​ R2B(ห้องพักอาจารย์
ห้อง:ห้องพีกอาจารย์​์​ ชั้น2ฝั่งR.​ (ฝั่งหลังหอ)​
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:22:02 น.
285 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูห้องดนตรี (ห้องใหญ่) ชำรุดค่ะ
ห้อง:ห้องปฏิบัติการณ์ดนตรี
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:33:23 น.
286 นางสาวลรินทิพย์ มุขรัตน์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น มีน้ำหยด
ห้อง:R302
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:45:00 น.
287 โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อ wifi กับอุปกรณ์ได้
ห้อง:ม.5/9
ตัวรับสัญญาณดองเกอรวน เนื่องจากไม่มีการยกเบรคเกอลง นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:40:41 น.
288 นางสาวกัลยรัตน์ รัฐวร ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์หยดอีกแล้ว พึ่งหยุดไปได้ไม่นาน ขอซ่อมแบบด่วนๆได้มั้ยคะ ร้อนมากๆค่ะ
ห้อง:L310
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:51:37 น.
289 โปรเจคเตอร์
ปลั๊กไฟพังจึงเสียบโปรเจคเตอร์ไม่ได้
ห้อง:ม.2/6
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:41:37 น.
290 นางสาวจิราพร น้อยใย โปรเจคเตอร์
ภาพไม่ชัด เป็นสีชมพู สายต่อหลวม
ห้อง:ม.1/3
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:26:13 น.
291 เด็กหญิงชนัฐปภา ชรากาหมุด ระบบเครื่องปรับอากาศ
ล้างเเอร์
ห้อง:L106
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:46:56 น.
292 นางสาวอชิรญา นเรธรณ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ร้อน ร้อนมากๆๆๆ คาดว่าน้ำแอร์หมดค่ะ ช่วยเติมน้ำแอร์ให้ได้มั้ยคะร้อนมากก
ห้อง:R402
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:01:20 น.
293 นางเสาวลักษณ์ นิลโคตร โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้
ห้อง:ม.4/9
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:52:58 น.
294 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ โปรเจคเตอร์
ผู้สอนส่วนมากจะใช้ไอแพดในการสอนเมื่อต่อใช้ Dongles จะหลุดบ่อยมากๆๆ (นักเรียน และ อ.ที่สอนฝากแจ้งค่ะ)
ห้อง:ม.4/2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:36:32 น.
295 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
ม.4/2 แอร์ตัวหน้าและตัวหลังทั้งสองตัว นักเรียนแจ้งว่าเปิดแล้วไม่เย็น
ห้อง:ม.4/2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:32:43 น.
296 นางสาวยุพิน ภวะภูตานนท์ โปรเจคเตอร์
ต่อสาย HDMI แล้วมันไม่ขึ้นหน้าจอ
ห้อง:4/6
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:33:16 น.
297 นางสาวยุพิน ภวะภูตานนท์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ข้างหลังไม่เย็น
ห้อง:4/6
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:11:37 น.
298 นางสาวภูริพร มานะดี ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูด้านหลังห้องพัง
ห้อง:ม.1/7
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:41:12 น.
299 นายแสงประทีป คำวงษา ครุภัณฑ์อื่น ๆ
หัวต่อชำรุด(สาย vga )ทำให้สัญญาณภาพเพี้ยน
ห้อง:ม.2/6
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:34:04 น.
300 เด็กหญิงรมิตา สุวรรณศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น แอร์น่าจะมีปัญหา เปิดติดมีลมเเต่ไม่เย็น
ห้อง:R101
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:44:37 น.
301 เด็กหญิงรมิตา สุวรรณศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น แอร์น่าจะมีปัญหา เปิดติดมีลมเเต่ไม่เย็น
ห้อง:R101
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:44:32 น.
302 เด็กหญิงรมิตา สุวรรณศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น แอร์น่าจะมีปัญหา เปิดติดมีลมเเต่ไม่เย็น
ห้อง:R101
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:44:26 น.
303 เด็กหญิงรมิตา สุวรรณศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น แอร์น่าจะมีปัญหา เปิดติดมีลมเเต่ไม่เย็น
ห้อง:R101
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:44:15 น.
304 เด็กหญิงรมิตา สุวรรณศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น แอร์น่าจะมีปัญหา เปิดติดมีลมเเต่ไม่เย็น
ห้อง:R101
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:44:13 น.
305 เด็กหญิงรมิตา สุวรรณศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น แอร์น่าจะมีปัญหา เปิดติดมีลมเเต่ไม่เย็น
ห้อง:R101
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:43:54 น.
306 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูห้องพักอาจารย์ ห้องดนตรี พังค่ะ
ห้อง:ห้องพักอาจารย์ ดนตรี
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:48:39 น.
307 นางสาวนฤมล ช่วยกลาง ห้องน้ำ
ห้องน้ำหญิงห้องไอทีน้ำไม่ไหลเป็นเวลา 2 อาทิตย์
ห้อง:ห้องน้ำห้อง IT ฝั่งห้องน้ำหญิง อาคารเรียนมัธยม 1
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:03:50 น.
308 นางกนกวรรณ รัตนพลแสน ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น2 ตัว น้ำหยด มีกลิ่นไหม้
ห้อง:5/2
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:52:54 น.
309 นางสาวอชิรญา นเรธรณ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์หยด ( หนักมาก ) , แอร์ไม่เย็น ร้อนมากๆ
ห้อง:R402
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:15:46 น.
310 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์หยด ท่วมห้องตลอดเวลา
ห้อง:ห้องศิลปะ ทัศนศิลป์
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00:03 น.
311 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่เย็นช่วยแจ้งช่างตรวจสอบให้หน่อยค่ะ ห้องตัดเย็บค่ะ
ห้อง:แอร์ไม่เย็นค่ะ
นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:21:58 น.
312 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จรูญชีพ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น ลมอุณหภูมิห้อง
ห้อง:L102
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:35:43 น.
313 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จรูญชีพ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น ลมอุณหภูมิห้อง
ห้อง:L102
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:35:01 น.
314 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จรูญชีพ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น ลมอุณหภูมิห้อง
ห้อง:L102
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:34:30 น.
315 ครุภัณฑ์อื่น ๆ
พัดลมตัวหน้าติดประตูพัง
ห้อง:2/6
นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:50:13 น.
316 ครุภัณฑ์อื่น ๆ
หน้าต่างหน้าห้องล็อคไม่ได้
ห้อง:2/6
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:49:13 น.
317 นางศรีสุดา สิงห์ชุม โปรเจคเตอร์
ไม่สามารถใช้งานได้หลังเหตุไฟฟ้าขัดข้องในวันที่ 6 ก.พ. 66
ห้อง:ม.1/5
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00:24 น.
318 นายดุษฎี ศรีสองเมือง ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
ห้อง:หอพักหญิง L205
ล้างฟิลเตอร์​และเติมน้ำยา นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:13:55 น.
319 นางสาวอำพรศิริ รอบรู้เจริญ โปรเจคเตอร์
ต่อสัญญาณ EZcast ไม่ได้ค่ะ พอกด source แล้ว หน้าจอขึ้น no signal และพื้นหลังมีขีดๆ ค่า
ห้อง:ม.4/9
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:44:27 น.
320 นางสาวพันธีตรา สามารถ ระบบปะปา
ห้องน้ำน้ำไม่ไหล
ห้อง:ห้องน้ำหญิงไอที1
ปั๊ม​น้ำ​ฝั่งทิศเหนือชำรุดทำให้น้ำในห้องน้ำฝั่งทิศเหนือทั้งหมดน้ำไม่ไหล ถอดปั๊มน้ำไปซ่อมแล้ว นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:46:38 น.
321 นายบุญลอด ศรีเจริญ ห้องน้ำ
โถปัสสาวะชายชำรุด
ห้อง:ห้องน้ำชาย อาคาร 1 ชั้น 2 ติดห้องพระพุทธ
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:40:45 น.
322 นายบุญลอด ศรีเจริญ โปรเจคเตอร์
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ และเชื่อมเน็ตไม่ได้
ห้อง:ม. 203
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:12:21 น.
323 ครุภัณฑ์อื่น ๆ
นักเรียนขึ้นมานั่งบนโต๊ะอาจารย์ เเล้วโต๊ะหักตรงกลาง จึงทำให้อาจารย์เเต่ละวิชาที่เข้ามาสอน ไม่มีที่นั่งเเละที่วางของ
ห้อง:ม.1/4
เปลี่ยนโต๊ะ​ใหม่ นายประสิทธิ์ เกิดจันทึก
เรียบร้อย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:20:06 น.
324 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ระบบไฟฟ้า
ทางเดินชั้น3 ฝั่งR หลอดไฟเสีย ทางเดิน หน้าห้องพัก อาจารย์
ห้อง:0
เปลี่ยนหลอดไฟ​ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:47:40 น.
325 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ระบบไฟฟ้า
ทางเดินชั้น3 ฝั่งR หลอดไฟเสีย ทางเดิน หน้าห้องพัก อาจารย์
ห้อง:0
เปลี่ยนหลอดไฟ​ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:47:39 น.
326 นายวิทะกร แสงประเสริฐ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
หลังคาห้องสมุด ส่วนห้องคลังหนังสือรั่วซึม จำนวน 5 จุด มีน้ำไหลจากหลังคาเวลาฝนตกทำให้หนังสือในห้องดังกล่าวเปียก และชำรุด ส่งผลต่อการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่นักเรียน จึงขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายบริการ ดำเนอนการซ่อมแซมและแก้ไข
ห้อง:ห้องสมุด
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:08:22 น.
327 นางสาวนริศรา ผจงศิลป์ ระบบไฟฟ้า
ไฟดวงนึงดับค่ะ มืดเหลือเกินอ่านหนังสือปวดตามากๆเลยค่ะ ทรมาณตาไม่ไหว
ห้อง:R306
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 20:32:25 น.
328 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ระบบไฟฟ้า
ฝาครอบสายไฟ ชำรุด ความปลอดภัยของนักเรียน
ห้อง:ห้องนาฏศิลป์
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14:05:08 น.
329 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ระบบไฟฟ้า
ฝาครอบสายไฟ ชำรุด ความปลอดภัยของนักเรียน
ห้อง:ห้องนาฏศิลป์
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14:04:43 น.
330 ระบบเครื่องปรับอากาศ
ประตูหน้าห้องของ ม.4/7 ชำรุด บิดแล้วไม่สามารถเปิดประตูได้
ห้อง:ม.4/7
เปลี่ยนลูกบิดใหม่ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10:41:52 น.
331 นางสาวพันธีตรา สามารถ ระบบปะปา
ชะโครกปั้มน้ำไม่ขึ้น
ห้อง:ห้องน้ำอาจารย์หญิง ห้องไอทีอาคารเรียน 1
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09:33:11 น.
332 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ระบบไฟฟ้า
เต้าเสียบนห้อง ไม่สามารถใข้งานได้ค่ะ ไฟไม่เข้า
ห้อง:ห้องปฏิบัติการดนตรี
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10:18:30 น.
333 นางสาวนฤมล ช่วยกลาง โปรเจคเตอร์
ประมวลผลการแสดงหน้าจอที่โปรเจคเตอร์ช้ามาก
ห้อง:202
เข้าตรวจสอบสัญญาณแล้ว และหย่อนตัวรับสัญญาณของ Dongle ลงมา นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08:10:01 น.
334 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ โปรเจคเตอร์
ม.4/4 อาคารเรียน 1 ชั้น 2 1. หัวใช้ต่อสายโปรเจคเตอร์ใช้ไม่ได้ 2. โปรเจคเตอร์อัพเดตทุกครั้งที่เปิดและใช้เวลานานมาก 3. ต่อแบบใช้ Dongles หลุดบ่อยมากๆๆ # ขอความกรุณาซ่อมให้ด่วนๆๆหน่อยนะคะ เพราะสอนไม่ทันเลยค่ะ ใช้เวลาต่อเครื่องนานมากและหลุดบ่อยมากๆๆๆ ขอบคุณมากค่ะ
ห้อง:ม.4/4 อาคารเรียน 1 ชั้น 2
เปลี่ยนสาย vga ใหม่ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14:41:51 น.
335 นางสาวพรพรรณ ยิ่งยง ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟไม่ติด
ห้อง:หน้าห้อง5/10
เปลี่ยน​หลอดไฟ​ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 18:48:14 น.
336 นางสาวพรพรรณ ยิ่งยง ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
ห้อง:ม.5/1
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 18:44:29 น.
337 นางสาวจิราวัตร จันทริมา ระบบไฟฟ้า
ห้อง 2/4 หลอดไฟหน้าห้องไม่มี 2 หลอด ทำให้ไฟไม่สว่าง
ห้อง:ม.2/4
เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13:12:53 น.
338 นายณัฏฐวิทย์ บุญไชย ห้องน้ำ
หัวฉีดชำระห้องน้ำชาย ไอที ก้านหัวฉีด หัก กดไม่ได้เลยครับ
ห้อง:ห้องน้ำชาย ห้องไอที อาคาร 1
เปลี่ยนหัวฉีดใหม่ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 15:09:17 น.
339 นายดุษฎี ศรีสองเมือง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิตประตูชำรุด ห้อง ม 4/5
ห้อง:ม 4/5
เปลี่ยนลูกบิดใหม่ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09:08:37 น.
340 นางสาวณฐมน แสงใสแก้ว ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์มีน้ำหยด และแอร์ไม่ได้เปิด แต่มีเสียงเครื่อง
ห้อง:สำนักงาน
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09:03:56 น.
341 เด็กหญิงปิยลักษณ์ เขตสินบุญ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูมีเสียงดังตอนเปิด เกิดการรบกวน
ห้อง:R109
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 08:35:14 น.
342 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ห้องน้ำ
ขอความอนุเคราะห์ช่างเข้าตรวจสอบกลอนประตูห้องน้ำทุกชั้นค่ะ ดูสภาพแบ้ใพังเยอะมาก ขอรบกวนช่างเข้าตรวจสอบด่วนค่ะ และวันนี้ชั้น 3 ประตูลอค ลูกบิดลูดออกจากประตู ไม่สามารถเปิดได้
ห้อง:กลอนพัง ประตู
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 19:02:38 น.
343 เด็กหญิงปิยลักษณ์ เขตสินบุญ ระบบไฟฟ้า
พัดลมเพดานไม่หมุน1ตัว เสียงดัง1ตัว
ห้อง:R109
มอเตอร์ไหม้ รอเลขครุภัณฑ์​เพื่อเปลี่ยนตัวใหม่ นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 20:55:26 น.
344 เด็กหญิงไอยวริญ เปรมปรี ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กระจกบานเกร็ดแตก
ห้อง:L109
เปลี่ยนกระจกบานเกร็ดที่แตกใหม่ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 20:41:44 น.
345 เด็กหญิงไอยวริญ เปรมปรี ครุภัณฑ์อื่น ๆ
พัดลมตัวหน้าใช้ไม่ได้ ไม่หมุน
ห้อง:L109
มอเตอร์​ไหม้​ รอเลขครุภัณฑ์​เพื่อ​เปลี่ยน​ตัวใหม่​ นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 20:35:35 น.
346 นายบุญลอด ศรีเจริญ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูเสียใช้การไม่ได้ ห้อง ม. 203
ห้อง:203
ทำการเปลี่ยนลูกบิดใหม่ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13:28:55 น.
347 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูพัง ไม่สามารถเปิดได้ค่ะ
ห้อง:ห้องปฏิบัติการณ์ดนตรี
ทำการเปลี่ยนลูกบิดใหม่ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 09:28:27 น.
348 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ระบบไฟฟ้า
งานค้าง ซ่อมพัดลม เหลือติดตั้งสวิท เปิด ปิด พัดลม
ห้อง:ห้องศิลปะ ทัศนศิลป์ อาคารปฏิบัติการ
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีไฟลัดวงจรในผนัง ต้องเดินสายไฟใหม่(รอดำเนินการวันเว้นสอบ)​ นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 08:57:57 น.
349 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูห้องศิลปะ พัง ล็อคไม่ได้
ห้อง:ห้องศิลปะ ทัศนศิลป์ อาคารปฏิบัติการ
ทำการเปลี่ยนลูกบิดใหม่ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 08:55:46 น.
350 ระบบไฟฟ้า
ไฟเปิดไม่ติดค่ะ
ห้อง:ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 (ห้องญี่ปุ่น)
เปลี่ยนหลอดไฟ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:46:48 น.
351 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูล็อคชำรุด
ห้อง:ห้องเก็บอุปกรณ์ทางพลศึกษา อาคารมัธยม2
ทำการเปลี่ยนลูกบิดใหม่ นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11:59:00 น.
352 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องช้าแฮงหลายรอย
ห้อง:ร้านค้าสวัสดิ์การ
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11:50:29 น.
353 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ช่องเสียบสายสัณญาณหลุดออกมา
ห้อง:1/3
เำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11:49:15 น.
354 นายฉันชัย จันทะเสน โปรเจคเตอร์
ใช้ไม่ได้
ห้อง:4/5
แก้ไขเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13:16:17 น.
355 นายดุษฎี ศรีสองเมือง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
มีสายไฟไปพันกับพัดลม
ห้อง:โรงอาหาร ม.ต้น
ให้ติดตั้งสายไฟ และตรวจสอบพัดลม นายปรีชา สีดา
เรียบร้อย

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11:34:46 น.
356 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
น้ำหยดเวลาฝนตก
ห้อง:4/8
เข้าตรวจสอบและรายงานปัญหา นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09:25:06 น.
357 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูด้านหน้าห้องเรียนพัว
ห้อง:4/8
นำลูกบิดประตู เข้าเปลียนที่ห้อง ม.4/8 นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09:23:37 น.
358 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
พัดลมไม่หมุน
ห้อง:4/8
เข้าตรวจสอบพัดลมและดำเนินการซ่อม นายปรีชา สีดา
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09:22:30 น.
359 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จรูญชีพ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟยังไม่ได้ติดตั้ง
ห้อง:L102
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:20:17 น.
360 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟห้องพักอาจารย์ ห้องดนตรี ดับ ค่ะ
ห้อง:ห้องพักอาจารย์ดนตรี อาคารปฏิบัติการ
ดำเนินการเรีบยร้อย นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10:20:25 น.
361 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ด้านหน้าติดประตูมีน้ำหยด
ห้อง:ห้องพักครู กลุ่มสาระวิทย์ อาคารปฏิบัติการ ข้างห้องศิลปะ
ตรวจสอบและแก้ปัญหา นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 11:52:21 น.
362 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ห้องม1/7 โปรเจคเตอร์ติดแล้วดับขึ้นไฟแดงที่Temp
ห้อง:ม.1/7
ดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10:47:24 น.
363 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ห้องม1/7 โปรเจคเตอร์ติดแล้วดับขึ้นไฟแดงที่Temp
ห้อง:ม.1/7
ดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10:47:22 น.
364 นายพัชรพล สิงห์ชุม ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครีื่องข้างหลังไม่เย็น
ห้อง:5/4
เข้าตรวจเช็ค นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:55:44 น.
365 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ น้ำไหลลงพื้น
ห้อง:ห้องศิลปะ ทัศนศิลป์
เข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุง นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:23:15 น.
366 ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูหน้า ห้อง ม.2/6 พัง
ห้อง:ม.2/6
เข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุง นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:06:22 น.
367 นางสาวนรานุช สีหนาท ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทั้ง 2 ห้อง ไม่มีความเย็น และมีน้ำหยด
ห้อง:ม.3/2
เข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุง นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:14:35 น.
368 นางสาวนรานุช สีหนาท ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่มีความเย็นออกมา
ห้อง:หอพักหญิง R207
เปลี่ยนอะไหล่ นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:08:49 น.
369 ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นครับ นักเรียนแทบจะไม่สามารถอยู่ในห้องได้เลย นักเรียนได้เปิดประตูหน้าต่างเรียนครับ
ห้อง:ชั้นมัธศึกษาปีที่ 6/9
เข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุง นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:40:04 น.
370 นางสาววนิดา ทัศภูมี ครุภัณฑ์อื่น ๆ
หน้าต่างบานเลื่อนห้อง ม. 4/4 หลุด
ห้อง:ม. 4/4
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:55:43 น.
371 นางสาววนิดา ทัศภูมี ระบบเครื่องปรับอากาศ
ห้อง ม. 4/4 แอร์พังอีก ห้องร้อนมาก นร. เรียนไม่ได้ ทั้งๆ ที่เป็นเช้าที่อากาศดี 24-11 -65 แต่ในห้องอบอ้าวมาก แอร์ที่ซ่อมแล้วไม่เย็นเลย มีแค่ ลมออกมา อ. นุชถามช่างอ๊อดแล้ว บอกว่ามันร้อนเพราะเป็นช่วงบ่าย แต่เมื่อเข้าไปเช็คตอนเช้าในวันที่อากาศดีก็ยังไม่เย็น อยากขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คให้ละเอียด เพราะได้แจ้งซ่อมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 แล้ว จนถึงปัจจุบัน ทั้งทางเอกสารและในระบบ ห้องยังไม่เคยเย็นเลย อีกไม่กี่เดือนห้องนี้จะร้อนครบ 1 ปีแล้วค่ะ พัดลมในห้องก็ยังมาพังอีก เพราะใช้งานหนัก เนื่องจากแอร์ไม่เย็น อ. นุชให้ นร. มานำพัดลมจากห้อง อ. หนุ่มไป 2 ตัว ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ลูกบิดก็พังอีกแล้วค่ะ ทั้งหน้าและหลังห้อง
ห้อง:ม. 4/4
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:41:31 น.
372 นางสาววนิดา ทัศภูมี ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศตัวในสุดของกลุ่มสาระภาษาไทยน้ำหยดแรงมาก
ห้อง:กลุ่มสาระภาษาไทย
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:04:02 น.
373 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ห้องเรียน 3/2 อาคาร 1 ชั้น 2 ไม่เย็น 1 เครื่อง
ห้อง:3/2 อาคาร1ชั้น 2
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:49:46 น.
374 นายพรทวี บุญมาก ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตู​ด้านหลังห้องเปิดไม่ได้
ห้อง:ม.5/5
นายสมศักดิ์ พันโส
เรียบร้อย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:59:06 น.
375 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ชำรุดอิกแล้ว ไม่เย็น แล้วไม่ทราบว่าได้เข้าซ่อมรึยัง เพราะในนามที่ปรึกษาได้ แจ้งในระบบนี้ ตลอดเลยค่ะ
ห้อง:ม.6/9
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:35:13 น.
376 นางสาวทัชชกร ศิริสุวรรณ ระบบเครื่องปรับอากาศ
มีน้ำแอร์รั่วและสเก็ดไฟออกจากแอร์
ห้อง:L406
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:18:01 น.
377 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบ็ุค ห้องแผนมีปัญหา
ห้อง:ห้องแผน
ดำเนินการส่ง สนง.คอม ซ่อมเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:15:47 น.
378 นายอาทิตย์ โคชขึง ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่ย็นทั้ง 2 ตัว
ห้อง:ม.4/4
นายชัยพร มีโสภะ
เรียบร้อย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:33:32 น.
379 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
สวิตกดเลื่อนจอโปรเจคเตอร์ไม่ทำงาน
ห้อง:ม.1/6
ดำเนินการเปลี่ยนสวิตเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:25:09 น.
380 นางสาววนิดา ทัศภูมี ระบบเครื่องปรับอากาศ
1. ม. 4/4 เครื่องปรับอากาศชำรุดทั้ง 2 เครื่อง 2. ลูกบิดประตูพัง หน้า-หลัง
ห้อง:ม. 4/4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:24:01 น.
381 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ โปรเจคเตอร์
สายโปรเจ็คเตอร์หาย
ห้อง:1/6
ดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 17/11/65 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:05:15 น.
382 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
สวิตกดเลื่อนจอโปรเจคเตอร์ไฟไม่เข้า ไม่สามารถกดเลื่อนจอได้
ห้อง:ม.6/5
ดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 16/11/65 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:59:44 น.
383 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.2565
ห้อง:6/9
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:29:06 น.
384 นางศรีสุดา สิงห์ชุม ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟเพดานกระพริบ (ภาพประกอบอาจไม่ชัดเจน)
ห้อง:ห้องสมุด
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:50:21 น.
385 นางสาววันเฉลิม คงเชื้อนาค ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ ตัวด้านหลังห้องเรียน ไม่มีความเย็นค่ะ
ห้อง:ม.5/7
นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:45:08 น.
386 นางสาวณฐภัทร ดำรงพานิชชัย โปรเจคเตอร์
ตัวคัตเอาท์ของ projector อยู่ในตำแหน่งเปิด และค้างในตำแหน่งนั้น เอาลงไม่ได้ ทำให้ตัวผ้าใบไม่ slide ลงมา จึงไม่สามารถใช้ lprojectir ในการเรียนการสอนได้เลย
ห้อง:3/4
ได้ข้าไปเช็คเมื่อวันที่14/11/65เวลา14.40น. ตัวสวิตกดไม่มีไฟเข้า ขอเวลาหาอุปกรณ์เพื่อเปี่ยนหรือไม่มีต้องทำเรื่องสั่งซื้อ ดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 16/11/65 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:41:47 น.
387 นางสาววรพิชชา จวนสาง ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์หยดค่ะ
ห้อง:L402
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:50:33 น.
388 เด็กหญิงวนัสนันท์ ศรีสะอาด ระบบเครื่องปรับอากาศ
เปิดเเล้วไม่ค่อยเย็น
ห้อง:L209
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:16:44 น.
389 นางทิพวรรณ พิลา โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์ไม่ชัด สีเพี้ยน
ห้อง:ม.6/1
ดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อย 14/11/65 14.40น. นร.ในห้องทดสอบการใช้งานเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:06:36 น.
390 นางทิพวรรณ พิลา โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์ไม่ชัด สีเพี้ยน
ห้อง:ม.6/1
ดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อย 14/11/65 14.40น. นร.ในห้องทดสอบการใช้งานเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:06:28 น.
391 นางเสาวลักษณ์ นิลโคตร ระบบเครื่องปรับอากาศ
ไม่ทำงาน
ห้อง:ห้องกลุ่มสาระฯคณิต อาคารเรียนมัธยม 1 ชั้น 2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 12:49:00 น.
392 นางสาวนฤมล ช่วยกลาง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูพัง ขอเปลี่ยนประตู
ห้อง:ประตูห้องประชาสัมพันธ์
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 15:17:35 น.
393 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลอคประตูพัง
ห้อง:ลอคอยาก
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 21:03:53 น.
394 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ตัวหน้าพัง มีเสียงดังมาก และเมื่อเปิดมีควันขึ้นเหมือนจะไหม้ ห้อง ม.4/2
ห้อง:ม.4/2 อาคาร 1 ชั้น 2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 21:51:39 น.
395 เด็กหญิงวนัสนันท์ ศรีสะอาด ระบบเครื่องปรับอากาศ
เปิดเเล้วไม่เย็น
ห้อง:L209
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 20:03:46 น.
396 นางสาวนริศรา ผจงศิลป์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
มีน้ำหยดจากแอร์หรือไม่ก็เพดานค่ะ
ห้อง:R306
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 20:53:41 น.
397 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูห้องน้ำฝั่งRชั้น 2พัง
ห้อง:R
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 20:38:41 น.
398 นางสาวลรินทิพย์ มุขรัตน์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น มีน้ำไหลที่แอร์ช่วงตอนเช้า
ห้อง:R302
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 20:19:00 น.
399 นางสาวลรินทิพย์ มุขรัตน์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น มีน้ำไหลที่แอร์ช่วงตอนเช้า
ห้อง:R302
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 20:23:48 น.
400 เด็กหญิงปิย์วรา แก้วกิตติ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กลอนประตูหลุด ใช้งานไม่ได้ ช่วยมาซ่อมให้หนูหน่อยค่า
ห้อง:L103
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 19:46:16 น.
401 นางสาวพิราวรรณ สุพร ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟส่องสว่างในห้องเรียนขงจื่อ ไม่สามารถใช้งานได้จำนวนมาก ทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอ
ห้อง:ห้องเรียนขงจื่อ อาคารเรียนมัธยม2 ชั้น2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 12:22:24 น.
402 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ครุภัณฑ์อื่น ๆ
น้ำรั่ว จากเพดาน
ห้อง:หอกิจการนักเรียน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 07:48:06 น.
403 นางสาววรพิชชา จวนสาง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ฝ้าน้ำรั่วอย่างหนักหน่วง เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกช่วงนี้ ต่งน้ำได้เป็นกะละมัง ลำบากมากค่ะ รบกวนช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยนะคะ
ห้อง:L402
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20:23:36 น.
404 นางสาวยุพิน ภวะภูตานนท์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ทั้ง 2 เครื่อง
ห้อง:4/6
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 12:46:45 น.
405 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบไฟฟ้า
รบกวนให้ช่างมาเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยค่ะ 4 หลอด
ห้อง:ห้องพักครู กลุ่มสาระวิทย์ อาคารปฏิบัติการ ข้างห้องศิลปะ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 19:58:54 น.
406 นางสาวอุทุมพร มุขขุนทด ครุภัณฑ์อื่น ๆ
น้ำรั่ว
ห้อง:ห้องสำนักงาน อาคารอำนวยการ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10:05:20 น.
407 นางสาวพิศลยา พุฒธรรม ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:L302
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 20:51:07 น.
408 เด็กหญิงกรุณา สุปะตำ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
หน้าต่างและมุ้งลวดเปิดไม่ได้
ห้อง:L305
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 20:32:19 น.
409 เด็กหญิงกรุณา สุปะตำ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น ซ่อมด่วน
ห้อง:L305
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 20:28:57 น.
410 เด็กหญิงพิมพ์มาดา อินทร์พิลา ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟกระพริบ
ห้อง:L110
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 20:05:07 น.
411 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าทางบันได ระหว่างทางเดินชั้น 3
ห้อง:ไฟฟ้าไม่ติด
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:37:47 น.
412 นางสาวอำพรศิริ รอบรู้เจริญ ระบบเครื่องปรับอากาศ
มีน้ำหยดจากเครื่องปรับอากาศ
ห้อง:ม.4/9
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 12:08:56 น.
413 นางสาวพิศลยา พุฒธรรม ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์หยด
ห้อง:L302
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 20:30:18 น.
414 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ระบบเครื่องปรับอากาศ
R401แอร์ไม่เย็นค่ะ
ห้อง:R401
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 20:06:19 น.
415 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กล้องวงจรปิด ทางเข้าออก ป้อมยาม ใช้การไม่ได้
ห้อง:ห้องกิจการ
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 07:10:45 น.
416 นางวันวิสา ประมวล ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำแอร์ร่วบริเวณหลังห้อง
ห้อง:ม. 3/7
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09:13:16 น.
417 นายคมกริช ชาญณรงค์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น นร.ร้อนครับบ่นมาหลายรอบ
ห้อง:4/1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 21:18:33 น.
418 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
ห้อง:6/9
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13:32:37 น.
419 นางสาวกุสุมา ดังกลาง ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำชึม มีความเหนียวไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไรไหลลงมาใส่พื้นทำให้สกปรกเหนียว
ห้อง:2/5
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10:05:41 น.
420 นางสาวกุสุมา ดังกลาง ระบบเครื่องปรับอากาศ
ประตูปิดไม่ได้ พัดลมยังไม่มาช่อมให้จะตกใส่หัวนร.อยู่แล้วค่ะ
ห้อง:2/5
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08:25:35 น.
421 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กล้องวงจรปิด ทางเข้าออก ป้อมยาม ใช้การไม่ได้
ห้อง:ห้องกิจการ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09:17:27 น.
422 นายอธิวัฒน์ สุนารักษ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หน้าจอขึ้นสีฟ้า
ห้อง:ห้องแนะแนว
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08:44:37 น.
423 นายธนดล ดำคำ ระบบไฟฟ้า
พัดลมเสีย ใช้การไม่ได้ทุกตัว
ห้อง:4/8
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13:05:24 น.
424 นายพรทวี บุญมาก ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์เครื่องหน้าห้องน้ำไหล ตอนนี้เปิดไม่ได้ครับ เพิ่งเป็นเมื่อวันจันทร์(12/9/65)
ห้อง:ม.5/5
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08:42:20 น.
425 นางสาวรัชนี อัปมโห ครุภัณฑ์อื่น ๆ
แผ่นกระเบื้องปูพื้นห้องสมุดดีดตัวและแตก หลายจุดค่ะ ให้น้าๆมาประเมินความเสียหายก่อนก้ได้ค่ะ (ซ่อมบำรุงช่วงปิดเทอมก้ได็ )
ห้อง:งานห้องสมุด
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 15:14:45 น.
426 นางสาวอภิญญา ภัทราธรรมรักษ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ตัวหลังห้องเปิดไม่ได้ ไม่เย็น ตอนนี้ห้องร้อนมาก
ห้อง:ม.4/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 12:47:36 น.
427 ระบบเครื่องปรับอากาศ
นักเรียนแจ้งมาว่า เครื่องปรับอากาศไม่เย็น (เครื่องที่อยู่ข้างห้องที่ใกล้ด้านหลังห้อง)
ห้อง:ม.5/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09:02:27 น.
428 นางสาวนรานุช สีหนาท ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศตัวที่อยู่หลังห้องไม่เย็นมาเป็นเวลาประมาณ 4 เดือนแล้ว ทำให้เครื่องปรับอากาศตัวที่ใช้การได้ทำงานหนัก
ห้อง:ห้องเรียนชั้นม.3/2
ให้เข้าตรวจสอบสาเหตุ นายชัยพร มีโสภะ
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 11:43:20 น.
429 นางสาวกุสุมา ดังกลาง ระบบเครื่องปรับอากาศ
พัดลมจะหลุดใส่นร. น้ำรั่ว
ห้อง:2/5
ให้ถอดพัดลมที่ชำรุด นายสมศักดิ์ พันโส
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10:35:11 น.
430 นางสาวทิวาภรณ์ เมฆเสนา ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ฝ้าเพดานห้องพระพุทธศาสนามีน้ำรั่วซึมหลายจุดลงมาทำให้น้ำนองที่พื้นทุกครั้งที่มีฝนตก
ห้อง:ห้องพระพุทธศาสนา อาคาร 1 ชั้น 2
ขึ้นหลังคาดูจุดที่รั่วและหาวิธีการแก้ไข นายสมศักดิ์ พันโส
รอจัดซื้อ

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09:15:23 น.
431 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ติดตั้งเครื่องปริ้นที่ห้องวิชาการ
ห้อง:ห้องวิชาการ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 16:29:54 น.
432 นายคมกริช ชาญณรงค์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
นํ้าหยดค่อนข้างมาก
ห้อง:4/1 อาคาร1
หาสาเหตุและดำเนินการซ่อม นายชัยพร มีโสภะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08:24:43 น.
433 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หน้าจอ กล้องวงจรปิด เสีย เปิดติดแล้วก็ดับ
ห้อง:สำนักงาน หอพักหญิงใน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15:04:19 น.
434 นางสาวสิริมณี คำชมภู ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ที่ห้อง สนง.ไม่เย็นและน้ำหยด จำนวน 2 เครื่อง
ห้อง:ห้อง สนง.ตึกอำนวยการ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14:29:32 น.
435 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำยาแอร์หยดค่ะ
ห้อง:3/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08:27:17 น.
436 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำยาแอร์หยดค่ะ
ห้อง:3/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08:27:16 น.
437 นายคมกริช ชาญณรงค์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูฟัง(ประตูด้านหน้า)
ห้อง:4/1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:18:39 น.
438 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นค่ะ
ห้อง:ห้องตัดเย็บ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:53:04 น.
439 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นค่ะ
ห้อง:ห้องตัดเย็บ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:53:01 น.
440 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นค่ะ
ห้อง:ห้องตัดเย็บ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:52:59 น.
441 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นค่ะ
ห้อง:ห้องตัดเย็บ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:52:55 น.
442 นางสาวอรสา ไชยผง ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศสำนักงาน 3 เครื่อง 1.เครื่องตรงโต๊ะการเงินเปิดสักพักหนึ่งเครื่องตัดเองอัตโนมัติ แล้วใช้งานไม่ได้ 2.เครื่องตรงโต๊ะพี่ปู เครืองไม่ดึงน้ำไปทิ้งทำให้เกิดน้ำหยด 3.เครื่องตรงโต๊ะพี่นิด น้ำหยดไม่สามารถเปิดใช้งานได้
ห้อง:สำนักงานโรงเรียนฯ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:04:25 น.
443 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
ปุ่มกดคอนโทนเปิด/ปิดมีไฟกะพริบ
ห้อง:ห้องตัดเย็บค่ะ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:48:17 น.
444 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์หอพักหญิงห้อง L403 เคื่องตัดไปเองและดับไป
ห้อง:หอพักหญิงในโรงเรียน ห้อง L403
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15:00:23 น.
445 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลูกบิดประตูพัง
ห้อง:ห้อง 4/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:27:45 น.
446 ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ม่านชำรุด มีผลต่อการฉายโปรเจคเตอร์ เนื่องจากนักเรียนมองไม่ชัด
ห้อง:5/9 (ตึกม่วง)
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:18:34 น.
447 ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ม่านชำรุด มีผลต่อการฉายโปรเจคเตอร์ เนื่องจากนักเรียนมองไม่ชัด
ห้อง:5/9 (ตึกม่วง)
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:18:04 น.
448 นางทิพวรรณ พิลา ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารปฏิบัติการ) ชำรุด สีถลอก และมีเชื้อรา อยากให้ดำเนินการเปลี่ยนหรือทาสีใหม่
ห้อง:ห้องพักอาจารย์ อาคารปฏิบัติการ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:20:50 น.
449 นายกิติศักดิ์ สีทองสุก ระบบเครื่องปรับอากาศ
L204 แอร์ไม่เย็น R401 แอร์น้ำหยด L406 แอร์น้ำหยด ปลั๊กไฟช๊อตไหม้ L309 แอร์ไม่เย็น
ห้อง:L406
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:05:23 น.
450 นางสาวกุสุมา ทันอินทรอาจ ระบบเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศชำรุด 1 เครื่อง
ห้อง:1/4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:46:18 น.
451 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ด้านหน้าทั้ง 2 เครื่องมีกลิ่นเหม็น รบกวนช่วยล้างแอร์ทั้งสองเครื่องให้หน่อยคะ ห้องพักครู กลุ่มสาระวิทย์ อาคารปฏิบัติการ ข้างห้องศิลปะ
ห้อง:ห้องพักครู กลุ่มสาระวิทย์ อาคารปฏิบัติการ ข้างห้องศิลปะ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:35:48 น.
452 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์มีน้ำหยด หลายจุด
ห้อง:ม.4/2 อาคารเรียน 1 ชั้น 2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:34:10 น.
453 นางสาววันเฉลิม คงเชื้อนาค ระบบเครื่องปรับอากาศ
ไม่เย็น
ห้อง:พยาบาล
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13:03:55 น.
454 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ด้านหน้าทั้ง 2 เครื่องมีกลิ่นเหม็นมาก รบกวนช่วยล้างแอร์ทั้งสองเครื่องให้หน่อยคะ ห้องพักครู กลุ่มสาระวิทย์ อาคารปฏิบัติการ ข้างห้องศิลปะ
ห้อง:ห้องพักครู กลุ่มสาระวิทย์ อาคารปฏิบัติการ ข้างห้องศิลปะ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08:14:23 น.
455 นางสาวพิราวรรณ สุพร ระบบเครื่องปรับอากาศ
ห้อง ม.5/3 แอร์ ตัวที่ 2 นับจากหน้าห้อง มีน้ำหยดตลอดเวลา ทำให้น้ำนองพื้น
ห้อง:ม.5/3 อาคาร 2 ชั้น 3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15:06:35 น.
456 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ด้านหน้าห้อง ม.4/2 อาคาร 1 ชั้น 2 ไม่เย็นและมีเสียงมากๆๆ กรุณาซ่อมให้ด่วนคะ ห้องร้อนมาก
ห้อง:ม.4/2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10:36:21 น.
457 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ได้รับแจ้งซ่อมจุดเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน ดังนี้ 5/10 ,4/9 ,6/2 ,6/8 ,5/8 ,6/1 ,5/2 ,5/3 ,1/4 ,2/6 ,3/7 ,2/3 ,2/2 ,1/1 ,1/3 ,4/2 ,4/7 ,6/5, 6/7
ห้อง:บริเวณในโรงเรียน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 12:08:36 น.
458 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
29 ตุลาคม 2020 อาคารเรียน1 ชั้น1 ห้อง 1/2 , 2/6 , 2/4 , 2/3 , 2/2 , 2/1 , 3/7 อาคารเรียน1 ชั้น2 ห้อง 3/2 , 3/3 , 4/1 , 4/3 , 6/5 อาคารเรียน2 ชั้น 3 ห้อง 5/2 ,5/3 , 5/4 อาคารเรียน2 ชั้น 4 ห้อง 4/9 , 6/2 , 6/3 , 6/8 (ห้องพวกนี้ได้เปลี่ยนโปรเจคเตอร์)
ห้อง:บริเวณในโรงเรียน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 12:00:56 น.
459 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
13 พย. 2563 เครื่องอ.เกริยม มีปัญหา - เครื่องเปิดไม่ติด -เล่นเน็ตไม่ได้
ห้อง:ห้องพักอ.พละ
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:49:43 น.
460 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
13 พย. 2563 เครื่องน้องปู มีปัญหา -เน็ตใช้งานไม่ได้ - สแกนเอกสารไม่ได้ -เครื่องมีเสียงดัง -เครื่องเปิดไม่ติด
ห้อง:สำนักงาน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:47:29 น.
461 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
7 ธค. 2564 จัดห้องประชุมที่ตึกบรม ในส่วนการประชุมผู้บริหาร
ห้อง:ตึกบรม มมส.
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:44:06 น.
462 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
17 ธค. 2564 จัดเตรียมห้อง IT เพื่อรับการประเมินของอ. ติ้ก
ห้อง:ห้องIT
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:41:57 น.
463 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
18 มค. 2564 จัดเก็บความเรียบร้อย อุปกรณ์ ในห้อง IT
ห้อง:ห้อง IT
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:39:18 น.
464 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบโทรศัพท์
19 มค. 2564 ระบบงานโทรศัพท์ ติดตั้งเครื่องเพิ่ม จำนวน 5 เครื่อง
ห้อง:บริเวณ รร.
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:36:56 น.
465 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
20 มค. 2564 อ.ปุ๋ยใช้งานไมโครซอฟทีมในรร. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ
ห้อง:ห้อง ม.4/6
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:35:02 น.
466 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
20 มค. 2564 อ.ตู่ใช้งานไมโคซอฟทีม ที่รร. ดูแลความสะดวก
ห้อง:ห้องม.6/6
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:32:44 น.
467 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอม อ.แอน มีปัญหา -เสียงไม่ออก -ภาพไม่ขึ้นจอ -เปิดเครื่องไม่ติด -ใช้งานเน็ตไม่ได้
ห้อง:ห้องนาฏศิล
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:29:51 น.
468 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
29 มค. 2564 ทางหน่วยงานสถานที่ มมส. เข้ามาฉีดยาฆ่าเชื้อให้กับทาง รร.
ห้อง:บริเวณรร.และห้องคอม
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:26:12 น.
469 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
28 มค.2564 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ที่ห้องคอม1และ2 ตามมาตรการมหาวิทยาลัย
ห้อง:ห้องคอม1-2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:23:42 น.
470 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
21 พย. 2563 ลงโปรแกรมเครื่องคอม ทั้งห้องที่ห้องคอม2 จำนวน 39 เครื่อง
ห้อง:ห้องคอม 2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:19:46 น.
471 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
27 พย.2663 ลงโปรแกรมทั้งห้องที่ห้องคอม1 จำนวน 38 เครื่อง
ห้อง:ห้องคอม1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:16:54 น.
472 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องน้องนิด สำนักงาน -เครื่องคอมติดๆดับๆบ่อย -แชข้อมูล -ติดตั้งเครื่องสำรอง -ไม่สามารถปริ้นงานได้
ห้อง:สำนักงาน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11:14:08 น.
473 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนพนมรุ้งเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ห้อง:ห้อง IT
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18:20:41 น.
474 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ ประธานชมรม ผกท.จ. มหาสารคาม ตัวแทนศูนย์ฝึก นศท.มทบ.26 และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาวิชาทหารจังหวัดมหาสารคาม
ห้อง:อาคารเอนกประสงค์
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18:19:20 น.
475 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดุษฎี ศรีสองเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยรสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ได้จัดการประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ห้อง:ห้อง IT
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18:17:48 น.
476 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
1 พฤศจิกายนพ.ศ 2563 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ห้อง:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18:16:55 น.
477 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
3 พฤษจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาโทจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ห้อง:ห้อง IT
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18:15:39 น.
478 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
6 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาด จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้ารับบริจาคโลหิตจากนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการในด้านต่าง
ห้อง:อาคารเรียน 2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18:14:05 น.
479 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
วันที่ 9 พฤษจิกายน 2563 เวลา 08.30 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบโครงการ วมว. และเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง:อาคารเอนกประสงค์
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18:12:31 น.
480 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
16 พฤศจิกายน 2020 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเลือกสายการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ติดตั้งเครื่องเสียงและควบคุมดูแล
ห้อง:อาคารเอนกประสงค์
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18:10:34 น.
481 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจรรม “การนำเสนอผลงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 10” ได้เข้าร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรม
ห้อง: คณะวิทยาศาสตร์ มมส
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18:06:35 น.
482 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
4 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและบูรณาการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ดูแลควบคุมเครื่องเสียง
ห้อง:ห้อง IT
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18:04:48 น.
483 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
การแข่งขัน DANCING CONTEST งานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ จัดโดย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 9 ธันวาคม 2020 จัดเตรียมเครื่องเสียงและควบคุม
ห้อง:อาคารเรียน 1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 18:02:40 น.
484 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิต 19 ธันวาคม 2020 จัดเตรียมเครื่องเสียงและควบคุมดูแล
ห้อง:บริเวณในโรงเรียน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 17:58:08 น.
485 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าห้องชักล้างฝั่งR
ห้อง:R
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20:47:39 น.
486 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:L101
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 15:29:00 น.
487 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ระบบเครื่องปรับอากาศ
ประตูทางเข้าหอพักหญิงแตก ฝั่งช้าย
ห้อง:-
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:23:22 น.
488 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูหอพักหญิงห้อง R409 ประตูเปิดไม่ได้ ปัจจุบันเข้าออกทางหน้าต่าง
ห้อง:R409
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20:19:06 น.
489 นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าณรงค์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:หอพักหญิงใน ห้อง R101
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 21:11:25 น.
490 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
1.พัดลมชำรุด /ห้อง L301 ,L305 ,R306 ,L407 ,R405 , 2.ไม่มีพัดลม /ห้อง L310 ,R409 3.พัดลมเสียงดัง /ห้อง R403 4.ประตูเปิด-ปิด ยาก /ห้อง L303 ,R409 5.เพดาน น้ำรั่ว (ช่วงฝนตก) /ห้อง R301 ,L408 ,R401 ,R403 ,R405 ,R406 ,R407 ,R409 6.กระเบื้องพื้นชำรุด /ห้อง R403 ,R407 7.มุ้งลาดหลุด /ห้อง L305 8.ราขึ้นภายในห้อง /ห้อง R305 9.หน้าต่างบานเลื่อนชำรุด /ห้องR409
ห้อง:หอพักหญิงใน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:24:03 น.
491 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
1.แอร์ไม่เย็น-ชำรุด /ห้อง L301 ,L302 ,L406 ,R402 ,R405 ,R409 2.แอร์มีกลิ่นเเชื้อรา /ห้อง L304 3.น้ำแอร์หยด /ห้อง L310 ,L407
ห้อง:หอพักหญิงใน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:13:13 น.
492 นางสาวศศินันท์ ละวิสิทธิ์ ระบบไฟฟ้า
1.ไฟโต๊ะเปิดไม่ติด ห้อง R106 , L104 ,R306 , 2.ไฟเพดานไม่ติด ห้อง L103,L106,L108 ,R309 ,L306 ,L407 ,R406 , 3.ไฟมีเสียง ห้อง L107 4.ปลั๊กไฟชำรุด ห้อง L408
ห้อง:หอพักหญิงใน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:06:40 น.
493 นางสาวพันธีตรา สามารถ ระบบปะปา
ห้องน้ำห้องไอที อาคาร1 ฝั่งผู้หญิง น้ำไหลๆหยุดตลอดทุกวัน
ห้อง:ห้องน้ำหญิงไอทีอาคาร1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:47:08 น.
494 นายเกษมสันต์ ธรรมวิเศษ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ทะเบียน
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:50:40 น.
495 นางสาวพันธีตรา สามารถ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์มีแต่ลมร้อนออกมา
ห้อง:ห้องให้คำปรึกษาชั้น2อาคารเรียน1
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:24:23 น.
496 นายวิเชียร สุวรรณโชคอิสาน ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กลอนประตูด้านหลังพัง
ห้อง:5/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:50:26 น.
497 โปรเจคเตอร์
สีของโปรเจคเตอร์เพี้ยน เมื่อต่อสายเชื่อมกับโน๊ตบุ๊คสีจะเพี้ยน
ห้อง:ม.5/9 ตึกม่วง
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:16:36 น.
498 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟหน้าห้องเรียน3/4ด้านหน้าไม่ติดค่ะ
ห้อง:3/4
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08:49:45 น.
499 นางเสาวลักษณ์ นิลโคตร โปรเจคเตอร์
สีภาพเพี้ยน
ห้อง:ม.4/9
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13:28:49 น.
500 นายวิเชียร สุวรรณโชคอิสาน โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์เปิดติดเเต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโน้ตบุคเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้
ห้อง:5/3
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14:41:00 น.
501 นางสาวพันธีตรา สามารถ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กระจกประตูหน้าห้องกำลังจะหลุกตกแตก
ห้อง:304
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 12:14:45 น.
502 นายสามารถ ภูพาดศรี ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เพดานห้องมีน้ำรั่วซึมเวลาฝนตก ซึ่งบริเวณรั่วซึมอยู่ใกล้กับพัดลมอาจเป็นอันตรายกับนักเรียนได้
ห้อง:ห้องเรียน6/5 อาคาร1 ชั้น2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 11:56:21 น.
503 นายสามารถ ภูพาดศรี ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ตัวด้านหลังห้อง น้ำรั่วไหลออกจากแอร์ ทำให้น้ำท่วมห้อง
ห้อง:ห้องเรียน 6/5 อาคาร1 ชั้น2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 11:52:46 น.
504 นางสาวยุพิน ภวะภูตานนท์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูห้องเรียน 2/6 ข้างหลังเปิดไม่ได้ลูกบิดพัง ข้างหน้าประตูปิดไม่ได้ลูกบิดพังเช่นเดียวกันค่ะ
ห้อง:2/6
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10:14:06 น.
505 นางสาวจิราวัตร จันทริมา ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟในห้อง 2/3 ไม่มี 1 หลอดและไฟไม่ติด 1 หลอด
ห้อง:2/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10:54:09 น.
506 นางสาวพิราวรรณ สุพร ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กระดานๆไวท์บอร์ดกระเทาะ หลุดร่อน ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ห้อง:ห้อง 6/8 ชั้น 4 อาคารเรียนมัธยม 2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09:58:00 น.
507 นางสาวพิราวรรณ สุพร ระบบเครื่องปรับอากาศ
ห้อง 6/8 ชั้น 4 อาคารเรียนมัธยม 2 แอร์ไม่ทำงาน 1 เครื่อง
ห้อง:ห้อง 6/8 ชั้น 4 อาคารเรียนมัธยม 2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09:56:38 น.
508 นางสาวพิราวรรณ สุพร ระบบเครื่องปรับอากาศ
ห้อง 6/8 ชั้น 4 อาคารเรียนมัธยม 2 แอร์ไม่ทำงาน 1 เครื่อง
ห้อง:ห้อง 6/8 ชั้น 4 อาคารเรียนมัธยม 2
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09:56:38 น.
509 นายวิเชียร สุวรรณโชคอิสาน ระบบเครื่องปรับอากาศ
เเอร์ไม่เย็นทั้ง 2 เครื่อง
ห้อง:5/3
---ยังไม่ระบุ----
รายการแจ้งซ่อมใหม่

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08:50:01 น.
510 นางสาวจิราวัตร จันทริมา โปรเจคเตอร์
สีจาง และ โปรเจคเตอร์ไม่ตรง
ห้อง:2/3
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10:12:03 น.
511 นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าณรงค์ โปรเจคเตอร์
5/2 จอเป็นสีเขียนนีออน 5/3 เชื่อมต่อไม่ได้ (ค้นหาสัญญาณไม่เจอ) 5/7 เชื่อมต่อไม่ได้ (ค้นหาสัญญาณไม่เจอ)
ห้อง:5/2 5/3 5/7
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09:48:00 น.
512 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ช่องเสียบฟัง ห้อง2/1
ห้อง:2/1
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:30:26 น.
513 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ช่องเสียบฟัง 3/2
ห้อง:3/2
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:29:43 น.
514 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ช่องเสียบฟัง ห้อง1/7
ห้อง:1/7
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:29:12 น.
515 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
สายสัญญาณชำรุด ห้อง3/1
ห้อง:3/1
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:28:37 น.
516 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กล้องวงจรปิดชำรุด หลายตัว
ห้อง:บริเวณในโรงเรียน
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:27:09 น.
517 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ทำการย้ายเครื่องคอมที่ไม่ได้ใช้งานไปอาคารพัสดุ
ห้อง:บริเวณในโรงเรียน
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:26:37 น.
518 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ไวไฟ ไม่มีสัญญาณ
ห้อง:บริเวณในโรงเรียน
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:25:58 น.
519 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
สายกล้องวงจรปิดขาด
ห้อง:บริเวณในโรงเรียน
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:25:27 น.
520 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องเปิดไม่ได้ ห้องอ.เกียม
ห้อง:ตึกม่วง
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:25:01 น.
521 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลงโปรแกรมออพฟิต ให้เครื่องผอ.
ห้อง:ห้องผู้อำนวยการ
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:24:23 น.
522 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องเปิดไม่ติด ที่ห้องสมุด
ห้อง:ห้องสมุด
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:23:45 น.
523 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลงโปรแกรมโน็ตบุ๊คใหม่ ที่เครื่องอ.ตูน
ห้อง:ห้องคอม 1
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:23:06 น.
524 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ต้องการสายแลนไปเชื่อมระบบ
ห้อง:ห้องคอม 1
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:22:20 น.
525 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ใช้งานเน็ตไม่ได้ หมวดอังกฤษ
ห้อง:หมวดอังกฤษ
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:21:42 น.
526 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
เครื่องปริ้น ไม่ออกที่ห้องพักรับประทานอาหาร
ห้อง:ห้องพักรับประทานอาหาร
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:20:05 น.
527 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เปิดเครื่องไม่ได้ ห้องอ.ชื่น
ห้อง:ห้องพักรับประทานอาหาร
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:19:19 น.
528 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ใช้งานเน็ตไม่ได้ ห้องสังคม
ห้อง:หมวดสังคม
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:18:20 น.
529 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มีปัญหาเล่นเน็ตไม่ได้ ห้องอ.แอน
ห้อง:ห้องนาฎศิลป์
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:17:30 น.
530 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องเปิดไม่ได้ที่ห้องอ.น้อง
ห้อง:ห้องดนตรี
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:16:32 น.
531 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
เล่นเน็ตไม่ได้ที่หมวดสังคม
ห้อง:หมวดสังคม
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:15:33 น.
532 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
14 พค.63 ลงโปรแกรมเครื่องห้องท่านวุฒิศักดิ์
ห้อง:ห้องท่านวุฒิศักดิ์
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:04:26 น.
533 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
21กค.63 เครื่องเปิดไม่ติด
ห้อง:ห้องวิชาการ
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:02:36 น.
534 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
10กค.63ไมึในห้องประชุม สนง. ให้หน่อยคับมันไม่ดังและมาไล่สายให้ใหม่หน่อยมีประชุม 09.30 ครับ
ห้อง:ห้องประชุมผู้อำนวยการ
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:00:50 น.
535 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
26มิย.63เครื่องพี่ที่ห้อง สนง.ทำงานอยู่ดีมันก็ดับเป็นหน้าจอดำๆ
ห้อง:ห้องสำนักงาน
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:58:40 น.
536 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
9 ก.ค. 63 จะมีประชุมกรรมการอำนวยการที่ห้องประชุม 5 ชั้น 4 ตึกบรม
ห้อง:ชั้น 4 ตึกบรม
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:56:50 น.
537 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
27-28,30สค.63 ตรวจข้อสอบกลางภาค ม.1-5
ห้อง:ห้องคอม 1
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:52:52 น.
538 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
26สค.63 จัดเตรียมอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)
ห้อง:อาคารเอนกประสงค์
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:51:26 น.
539 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
14 - 21สค.63 จัดเตรียมอาคารอเนกประสงค์ ห้องIT ห้องเรียน6/1,6/2,6/3,6/7 ในโครงการติวนักเรียนชั้น ม. 6
ห้อง:บริเวณในโรงเรียน
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:50:02 น.
540 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
13-20สค.63 จัดเตรียมอาคารอเนกประสงค์ ในการติว สอวน.
ห้อง:บริเวณในโรงเรียน
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:49:18 น.
541 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
10สค.63 จัดเตรียมสถานที่กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ห้อง:อาคารเรียน 2
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:48:29 น.
542 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
3-6สค.63 ตรวจข้อสอบกลางภาคม.6
ห้อง:อาคารเรียน 1
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:46:38 น.
543 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
30กค.63 จัดเตรียมสถานที่กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ห้อง:อาคารเรียน 2
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:44:38 น.
544 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
22กค.63 จัดเตรียมอาคารอเนกประสงค์ เพื่องานโครงการเทศกาลงานอาชีพ ของทางฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ห้อง:อาคารอเนกประสงค์
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:38:59 น.
545 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
22 กค.63 จัดเตรียมสถานที่ไหว้ครู ที่อาคารเรียน 2
ห้อง:อาคารเรียน 2
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:38:02 น.
546 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
19กค.63 จัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งกรรมนร.ที่อาคารเรียน 2
ห้อง:อาคารเรียน 2
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:37:30 น.
547 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
16 กค.63 จัดเตรียมห้องประชุมIT1 อาคารเรียนมัธยม 1ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ "ไหว้ครูและเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2563"
ห้อง:ห้องประชุมIT
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:34:14 น.
548 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
7 กค.63 จัดเตรียมเครื่องเสียงในกิจกรรมเทศกาล ”ทานาบาตะ”
ห้อง:บริเวณในโรงเรียน
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:32:52 น.
549 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
23มิย.63 จัดเตรียมห้องประชุมอำนวยการ ประชุมชี้แจงในแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการตามงบประมาณแผ่นดิน 2563
ห้อง:ห้องประชุมผู้อำนวยการ
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:31:18 น.
550 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
14 มิย.63 จัดเตรียมสถานที่อาคารเรียน 2 เพื่อการรับชุดนร.แล้วซื้ออุปกรณ์การเรียน
ห้อง:อาคารเรียน 2
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:22:04 น.
551 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
15 มิย.63 เตรียมห้องประชุมอเนกประสงค์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ห้อง:อาคารเอนกประสงค์
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:27:58 น.
552 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
11-12มิย.63 เช็คระบบไวไฟในรร. และติดตั้งเครื่องเซิพเวอร์ที่สำนักคอม
ห้อง:บริเวณในโรงเรียน
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:19:48 น.
553 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4 มิย.63 เตรียมห้องประชุมอำนวยการ อาจารย์ กลุ่มสาระฯต่างประเทศ ทุกๆท่าน ที่ใหีความอนุเคราะห์ช่วยจัด วาง ตารางเรียน ออนไลน์ ม.1-ม.5 ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่าย ICT
ห้อง:ห้องประชุมผู้อำนวยการ
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:18:23 น.
554 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
18พค.63เช็คระบบเน็ตที่หมวดสังคม
ห้อง:อาคารเรียน 2
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:16:39 น.
555 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบเครื่องปรับอากาศ
19-20 พค.63 ช่วงอบรมไมโคซอตทีม ติดตั้ง office ใหม่จำนวน 12เครื่อง
ห้อง:ห้องคอม วมว.
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:14:06 น.
556 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
22 พค.63 เตรียมห้องเรียน สำหรับสอนออนไล จำนวน 10 ห้องเรียน
ห้อง:อาคารเรียน 2
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:12:20 น.
557 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
21 พค.63 เตรียมการประชุมออนไล
ห้อง:ห้องคอม วมว.
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:09:41 น.
558 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
12-19 พค.63 อบรมไมโครซอบทีม
ห้อง:ห้องคอม วมว.
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:08:21 น.
559 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6-8 พค.63 เตรียมห้องคอม วมว. อบรมไมโครซอบทีม
ห้อง:ห้องคอม วมว.
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:01:45 น.
560 นางสาวพันธีตรา สามารถ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กลอนประตูด้านหลังห้อง3/4พังค่ะ
ห้อง:3/4
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08:31:06 น.
561 นายคมกริช ชาญณรงค์ โปรเจคเตอร์
แจ้งซ่อมยังไม่ได้รับการแก้ไข
ห้อง:4/1
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 15:40:50 น.
562 นายเกษมสันต์ ธรรมวิเศษ ระบบเครื่องปรับอากาศ
ไม่เย็น
ห้อง:ห้องทะเบียน
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11:44:31 น.
563 โปรเจคเตอร์
หัวโปรเจคเตอร์ มีขนาดหลวมมาก (ไม่เหมือนสาย VGA สีน้ำเงินทั่วไป) และสีเพี้ยน
ห้อง:4/9
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16:53:26 น.
564 นายคมกริช ชาญณรงค์ โปรเจคเตอร์
ภาพเบลอมากไม่คมชัดต้องปิดไฟทั้งห้องจึงพอมองเห็นครับ
ห้อง:4/1
ดำเนินการเรียบร้อย ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:15:48 น.
565 นางสาวพันธีตรา สามารถ ระบบเครื่องปรับอากาศ
น้ำยาแอร์หยด
ห้อง:ห้องฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:28:46 น.
566 นางสาวพันธีตรา สามารถ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์มีเสียงดัง
ห้อง:ห้อง ม.3/4
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:48:39 น.
567 นางสาวพันธีตรา สามารถ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูห้องให้คำปรึกษาไม่สามารถปิดล็อคได้
ห้อง:ห้องให้คำปรึกษา
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:04:01 น.
568 นางณิชาพัฒณ์ จิรพันธุ์กุลชาติ ระบบเครื่องปรับอากาศ
แอร์ด้านหน้าติดประตูน้ำหยดมาก ห้องพักครู กลุ่มสาระวิทย์ อาคารปฏิบัติการ ข้างห้องศิลปะ
ห้อง:ห้องพักครู กลุ่มสาระวิทย์ อาคารปฏิบัติการ ข้างห้องศิลปะ
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 08:02:53 น.
569 นางสาวสิริมณี คำชมภู ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เวลากดชักโครกน้ำไหลออกตรงโถเก็บน้ำ
ห้อง:ห้องสำนักงาน
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 09:17:23 น.
570 นายเกษมสันต์ ธรรมวิเศษ โปรเจคเตอร์
ไฟฟ้าไม่เชื่อมต่อกับเครื่องโปรเจคเตอร์ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
ห้อง:ม.5/5
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 08:27:21 น.
571 นางสาวสิริมณี คำชมภู ระบบไฟฟ้า
1. รางปลั๊กเสียบตัวเดิมเสีย 2.จะย้ายที่ติดตั้ง
ห้อง:ห้องสำนักงาน
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ ---ยังไม่ระบุ----
เรียบร้อย

วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:36:10 น.
572 นางสุมิตรา ภิรมย์เกียรติ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
แอร์ไม่เย็น 1 เครื่องห้องดนตรี
ห้อง:L1105
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:36:03 น.
573 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24มีค.63 เช็คเครื่องคอมของหัวหน้าสำนักงาน
ห้อง:อาคารสำนักงาน
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:49:13 น.
574 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
24มีค.63 เช็คระบบเน็ตที่ห้องพักทานอาหารครู
ห้อง:ห้องพักทานอาหารครู
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:47:40 น.
575 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
23มีค.63 ตรวจเช็คระบบเครื่องคอมของงานร้านค้าสหกรณ์
ห้อง:สมาคมผู้ปกครอง
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:46:19 น.
576 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
23มีค.63 จัดเก็บเครื่องคอมหลังประชุมเกรด
ห้อง:อาคารสำนักงาน
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:44:10 น.
577 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
20มีค.63 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้ห้องคอม1อาคารเรียน1
ห้อง:อาคารเรียน1
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:42:17 น.
578 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
16มีค.63 จัดเตรียมติดตั้งเครื่องคอม เนื้องจากย้ายเครื่องจากร้านค้ามาที่สมาคม
ห้อง:สมาคมผู้ปกครอง
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:41:00 น.
579 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
12มีค.63 เตรียมห้องประชุมไอที ในงานรายงานตัวของวมว. และช่วยเปิดจองชุดพละของนร.วมว.
ห้อง:อาคารเรียน1
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:38:29 น.
580 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
10มีค.63 จัดเตรียมห้องประชุมงานสมาคมผู้ปกครอง
ห้อง:สมาคมผู้ปกครอง
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:36:20 น.
581 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
6มีค.63 นร.ขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาของหายที่อาคารเรียน1
ห้อง:อาคารเรียน1
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:34:48 น.
582 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
5มีค.63 ตรวจเช็ค ระบบอินเตอร์เน็ต ที่หมวดวิทยาศาสตร์
ห้อง:อาคาเรียน2
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:32:34 น.
583 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
5มีค.63 เตรียมห้องประชุมไอที เพื่อประชุมหลักสูตร
ห้อง:อาคารเรียน1
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:30:57 น.
584 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
4มีค.63 เปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าของตัวกล่องไวไฟ ที่อาคารปฏิบัติการ และอาคารเรียน1
ห้อง:อาคารเรียน1
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:29:17 น.
585 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
3มีค. 63 ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดหานร.ที่กระทำผิดพ่นสีสเปใส่ที่นั่ง ที่อาคารเรียน1
ห้อง:อาคารเรียน1
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:27:01 น.
586 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
3 มีค. 63 ทำหน้าที่เตรียมเครื่องตรวจข้อสอบ พร้อมทั้ง ตรวจข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี62
ห้อง:อาคารเรียน1
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:24:38 น.
587 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
3 มีค. 63 นร.ขอดูกล้องวงจรปิดที่อาคารเรียนมัธยม2 เนื่องจากของหาย
ห้อง:อาคารเรียน2
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 03:22:33 น.
588 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
26 กพ. 63 เครื่องเสียงห้องประชุมอำนวยการใช้งานไม่ได้หลายตัว
ห้อง:ห้องประชุมอำนวยการ
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:45:06 น.
589 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
21 กพ. 63 จัดห้องประชุมคุมสอบแกต- แพต ที่ห้องไอที
ห้อง:ห้องไอที
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:42:37 น.
590 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบโทรศัพท์
20 กพ. 63 ทางวานโทรศัพท์ มาติดตั้งเครื่องไอพีโฟน จำนวน 5 เครื่อง
ห้อง:อาคารเรียน2
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:40:43 น.
591 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
19 กพ. 63 ห้อ หอพักหญิงเครื่องมีเสียงรบกวน
ห้อง:หอพักหญิง
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:38:28 น.
592 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
14 กพ. 63 ติดตั้งเครื่องคอมและเครื่องเสียงที่สมาคมผู้ปกครองเพื่อแจกเสื้อวิ่ง
ห้อง:สมาคมผู้ปกครอง
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:31:03 น.
593 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
12 กพ. 63 นิสิตขอการติดตั้งเครื่องเสียงในงานการแข่งขันร่มไข่ที่อาคารเรียน2
ห้อง:อาคารเรียน2
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:28:36 น.
594 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
5 กพ. 63 อ.หมวดอังกฤษ ต้องการสายแลนเพื่อเชื่อมต่ออินเตอเน็ต ประมาณ 5เมตร
ห้อง:ห้องคอมพิวเตอร์
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:25:46 น.
595 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 กพ. 63 เครื่องคอมห้องสมุดของอ.รัต เปิดใช้งานไม่ได้
ห้อง:ห้องสมุด
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:22:49 น.
596 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 กพ. 63 ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ของอ.ตูน
ห้อง:ห้องคอมพิวเตอร์
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:20:59 น.
597 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
31มค. 63 ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดที่ห้องกิจการนักเรียน
ห้อง:ห้องกิจการนักเรียน
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:18:10 น.
598 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
31 มค. 63 จัดเตรียมห้องประชุมไอทีเพื่อประชุมสอบo-net
ห้อง:ห้องไอที
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:16:22 น.
599 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
30มค. 63จัดเตรียมเครื่องเสียงในโครงการดูดาวของหมวดวิท
ห้อง:หมวดวิทยาศาสตร์
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:14:24 น.
600 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
30 มค. 63 รับแจ้งให้เดินระบบสายแลนที่ห้องพักครูหมวดอังกฤษ
ห้อง:ห้องพักครูหมวดอังกฤษ
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:12:29 น.
601 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
28มค. 63 เครื่องคอมที่สำนักงานปริ้นไม่ได้
ห้อง:ห้องสำนักงาน
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:10:26 น.
602 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
22 มค. 63 นร. มาขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อกาของหายที่อาคารเรียน2
ห้อง:อาคารเรียน2
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:08:45 น.
603 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
22 มค. 63 เครื่องคอมก้องนาฏศิล ใช้งานไม่ได้
ห้อง:ห้องนาฏศิล
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:07:04 น.
604 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
20มค. 63 เครื่องห้องวิชาการเปิดไม่ติดและไม่สามารถปริ้นได้
ห้อง:ห้องวิชาการ
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:05:34 น.
605 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
17 มค. 63 จัดเตรียมอาคารอเนกประสงค์เพื่อประชุมนิสิตสังเกตุการสอน
ห้อง:อเนกประสงค์
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:03:48 น.
606 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
15 มค. 63 จัดเตรียมอาคารอเนกประสงค์ประชุมบุคลากรในโรงเรียน
ห้อง:อาคารอเนกประสงค์
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 01:00:57 น.
607 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
15 มค. 63 จัดเตรียมเครื่องเสียงให้สมาคมผู้ปกครองเบี้ยงต้อนรับนักกีฬาสาธิต
ห้อง:สมาคมผู้ปกครอง
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00:54:37 น.
608 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
17 มค. เตรียมอาคารอเนกประสงค์ ประชุมนิสิตศึกษาชม.สอน
ห้อง:อาคารอเนกประสงค์
ได้แจ้งให้ฝ่ายบริการทราบเรียบร้อยครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20:18:33 น.
609 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
15 มค. เครื่อง อ.น้องมีปัญหาเปิดไม่ติด
ห้อง:ห้องดนตรี
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20:13:10 น.
610 โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์มีฟ้า สีชมพู บางครั้งก็เปิดไม่ติด
ห้อง:2/7
เข้าซ่อมวันที่19 กพ 63 ช่วงเวลา13.00-13.50 ดำเนินการเรียบร้อย แต่ยังขาดสีแดง นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 12:53:01 น.
611 นางสาวสมปอง ภูเลียนสี ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ด่วนค่ะ ประตูห้องศิลปะ ทัศนศิลป์ ลูกบิดไม่สามารถเปิด ปิดได้ ค่ะ
ห้อง:L1103 ห้องทัศนศิลป์
ดำเนินการแจ้งต่อไปแล้วครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09:12:37 น.
612 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
แอร์น้ำไหล,
ห้อง:ห้องตัดเย็บ
ดำเนินการแจ้งต่อไปแล้วครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 14:12:26 น.
613 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
แอร์น้ำไหล,
ห้อง:ห้องตัดเย็บ
ดำเนินการแจ้งต่อไปแล้วครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 14:08:18 น.
614 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
สีออกไม่ครบ ที่ภาพออกแต่สีน้ำเงิน
ห้อง:6/5
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 09:35:40 น.
615 นายดุษฎี ศรีสองเมือง ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ปลั๊กไฟฟ้า ร้านสวัดิการขำรุดไหม้
ห้อง:ร้านค้าสวัสดิการ
ดำเนินการแจ้งต่อไปแล้วครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08:53:23 น.
616 นายคมกริช ชาญณรงค์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
หน้าต่างห้องกระจกแตกครับ
ห้อง:4/9ตึกม่วง
ดำเนินการแจ้งต่อไปแล้วครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 18:33:55 น.
617 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
เน็ตใช้งานไม่ได้
ห้อง:ห้องFab Lab
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 11:39:25 น.
618 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องเปิดไม่ติด ของอ.อ้อ
ห้อง:ห้องวิชาการ
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 11:04:31 น.
619 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องท่ารอง ไม่สามารถปริ้นได้
ห้อง:ห้องสำนักงาน
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:52:51 น.
620 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เตรียมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสนามสอบนักธรรม
ห้อง:อาคารอเนกประสงค์
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:52:03 น.
621 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
จัดเตรียมห้องขงจื้อ ต้อนรับคณะเวียดนาม มาดูงาน
ห้อง:ห้องขงจื้อ
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:50:45 น.
622 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
เครื่องแจ้งให้ทำความสะอาดฟนเตอร์
ห้อง:ม.2/2
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:49:18 น.
623 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องน้องปูไม่สามารถปริ้นได้
ห้อง:ห้องสำนักงาน
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:48:26 น.
624 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องอ.แต๋น ปริ้นไม่ได้
ห้อง:ห้องวิชาการ
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:47:37 น.
625 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นสำหรับปริ้นงาน อ. ในห้องวิชาการไม่ได้
ห้อง:ห้องวิชาการ
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:46:50 น.
626 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ขอใช้งานอาคารอดนกประสงค์ในการอบรมแนะแนวนร.ขอให้จัดเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ ในคาบ7-8 วันจันทร์ที่ 25 พย. 2562
ห้อง:อาคารอเนกประสงค์
จัดเตรียมเรียบร้อย คอยใช้งาน จัดเก็บเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:56:58 น.
627 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ขอใช้ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ งานร้านค้าสวัดิการ
ห้อง:อาคารอเนกประสงค์
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:49:34 น.
628 โปรเจคเตอร์
ภาพไม่คมชัด เป็นเส้น ๆ ขณะฉายภาพ
ห้อง:ม.1/1
เตรียมเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ให้ใหม่ ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:18:27 น.
629 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
จัดอาคารอเนกประสงค์ต้อนรับคณะจากญี่ปุ่น
ห้อง:อาคารอเนกประสงค์
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:48:35 น.
630 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
จัดเก็ยสายสัญญาณที่ข้างอาคารอเนกประสงค์
ห้อง:อาคารอเนกประสงค์
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:47:24 น.
631 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบเน็ตใช้งานไม่ได้ อาคารพัสดุ
ห้อง:อาคารพัสดุ
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:46:23 น.
632 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ขอให้ลงโปรแกรมออฟฟิต เครื่องน้องยุ้ย
ห้อง:ห้องคอม2
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:45:26 น.
633 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
จัดอาคารอเนกประสงค์ ให้ งานอบรมสวนสัตว์ขอนแก่น
ห้อง:อาคารอเนกประสงค์
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:44:33 น.
634 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลงโปรแกรมเครื่องโน็ตบุ๊คของน้องปู
ห้อง:ห้องคอม1
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30:21 น.
635 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ติดตั้งเครื่องปริ้น
ห้อง:ห้องวิชาการ
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:48:10 น.
636 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เก้าอี้ห้องคอมชำรุดหลายตัว นำส่งซ่อมที่อาคารพัสดุ
ห้อง:อาคารพัสดุ
นำส่งเรียบร้อย เหลือนำกลับห้องคอมเมื่อซ่อมเส็จ ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:22:49 น.
637 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ต้องการสายแลนสำหรับเครื่องโน็ตบุ๊ค ที่โต๊ะน้องส้ม
ห้อง:ห้องประชาสัมพันธ์
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:12:07 น.
638 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
จัดห้องประชุม คุมสอบ มวม.ที่ห้องไอที
ห้อง:ห้องไอที
ดำเนินการเตรียมเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:01:02 น.
639 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ขอใช้อาคารอเนกประสงค์ในคาบ7-8 ในวันจันทร์ที่18 พย.62
ห้อง:อาคารอเนกประสงค์
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:59:57 น.
640 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
โปรเจอเตอร์ไม่ขึ้น
ห้อง:2/4
ดำเนินการเรียบร้อยนร.รับทราบ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:50:55 น.
641 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมไม่สามารถสั่งปริ้นได้ ที่เครื่องหัวหน้าสำนักงาน และเครื่องท่านรองบริหาร
ห้อง:ห้องสำนักงาน
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:44:16 น.
642 นายองอาจ ญาตินิยม ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เนื่องด้วยห้องให้คำปรึกษา ไม่มีผ้าม่าน และวัสดุครุภัณฑ์ ก็ยังไม่มี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งผ้าม่านเก่าเป็นการชั่วคราวและใคร่ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายชุดโซฟาเก่า มาไว้บนห้องให้คำปรึกษา เนื่องด้วย มีนักเรียนเข้าใช้บริการห้องให้คำปรึกษาแล้ว
ห้อง:ห้องให้คำปรึกษา
นำเรื่องแจ้งให้น้าศัก เรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:36:16 น.
643 นายองอาจ ญาตินิยม ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เนื่องด้วยห้องให้คำปรึกษา ไม่มีผ้าม่าน และวัสดุครุภัณฑ์ ก็ยังไม่มี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งผ้าม่านเก่าเป็นการชั่วคราวและใคร่ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายชุดโซฟาเก่า มาไว้บนห้องให้คำปรึกษา เนื่องด้วย มีนักเรียนเข้าใช้บริการห้องให้คำปรึกษาแล้ว
ห้อง:ห้องให้คำปรึกษา
นำเรื่องแจ้งให้น้าศัก เรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:34:42 น.
644 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เสียงตามสายที่หอพักหญิงเสียงเพี้ยน
ห้อง:หอพักหญิง
เปลี่ยนหัวเสียบแล้วยังมีสัญญาณรบกวนอยู่ น่าเป็นกับอุปกรณ์ไมค์กระจายเสียง ต้องทำเรื่องสั่งซื้อมาเปลี่ยน จะนำแจ้งให้ฝ่ายหอพักดำเนินการต่อ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:50:35 น.
645 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
จัดห้องประชุมผู้ปกครองเรื่องงานวิ่งมาราธอน
ห้อง:สมาคมผู้ปกครอง
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:32:21 น.
646 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เดินระบบสายกล้องวงจรปิด
ห้อง:ขอบสระหน้าโรงเรียน
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:45:18 น.
647 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ห้อง:หมวดสังคม อาคารเรียน2
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:18:14 น.
648 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลงโปรแกรมให้ใหม่
ห้อง:ห้องสมาคมผู้ปกครอง
ดำเนินการลงโปรกรมให้เรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:04:51 น.
649 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้งานไม่ได้
ห้อง:ห้องวิชาการ
ดำเนินการตรวจเช็คเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:21:33 น.
650 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ห้องวิชาการต่องการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1เครื่อง
ห้อง:ห้องวิชาการ
ดำเนินการ จัดหา ซ่อมบำรุง และติดตั้ง เป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:20:02 น.
651 นายเกษมสันต์ ธรรมวิเศษ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
แอร์ไม่เย็น
ห้อง:ห้องทะเบียน
ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:44:14 น.
652 นายเกษมสันต์ ธรรมวิเศษ โปรเจคเตอร์
สายที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมหลวม และจอไม่ติด
ห้อง:5/7 (M-2402)
ดำเนินการเปลีร่ยนหัวเสียบให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว นร.ในห้องเรียนรับทราบ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:43:39 น.
653 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
นร.ขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาของหา
ห้อง:ห้องไฟฟ้าอาคารเรียน 2
ดำเนินการพา นร.ไปดูเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:10:26 น.
654 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ให้จัดเก็บเครื่องคอมที่ตั้งอยู่ในห้องสำนักงานให้เรียบร้อย
ห้อง:ห้องสำนักงาน
ดำเนินการจัดเก็บเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00:51 น.
655 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
เน็ตใช้งานไม่ได้
ห้อง:ห้องนาฏศิลป์
สายสัญญาณหลวม นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:53:20 น.
656 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กู้ข้อมูลเครื่องอ.น้องคืน
ห้อง:ห้องดนตรี
ดำเนินการเอาไปให้สำนักคอมพิวเตอร์ช่วยดึงข้อมูลออกมา นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:34:34 น.
657 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ภาพไม่ขึ้นหน้าจอ
ห้อง:งานประดิษฐ์
สายสัญญาณชำรุด นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:33:11 น.
658 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
จัดห้องอเนกประสงค์เพื่อติวนร.ม.3
ห้อง:อาคารอเนกประสงค์
เตรียมการติวจำนวน 5 วัน ดำเนินการทุกวันในช่วงเช้าเพื่อเช็คระบบภาพและเสียง และมีติดต่อการประสานเมื่อมีปัญหา และเข้าแก้ไขโดยด่วน ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมจัดเก็บอุปกรณ์เสริมเพื่อการติว เรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30:54 น.
659 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เน็ตใช้ไม่ได้
ห้อง:หมวดสังคม
รีเซ็ตระบบที่เครื่องใช้งานได้ปกติ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11:12:13 น.
660 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องไม่บูต
ห้อง:ห้องกิจการนักเรียน
อุปกรณ์หลวมและมีฝุ่นติด นำออกมาทำความสะอาด ต่ออุปกรณ์คืนใช้งานได้ปกติ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:22:07 น.
661 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องบูตไม่ได้
ห้อง:ห้องดนตรีสากล
ฮาดดิสมีปัญหา กำลังหาตัวไปเปลี่ยนให้ ลงโปรแกรมให้ใหม่เรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00:29 น.
662 นายคมกริช ชาญณรงค์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
แอร์ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษาไม่เย็น 1 เครื่องครับ
ห้อง:ห้องพักครูสังคมชั้น3 อาคาร 2
เด๋วไปแจ้งให้งานแอร์ต่อครับ ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08:31:34 น.
663 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ภาพไม่ชัด อักษรซ้อนกัน
ห้อง:4/8
จัดหาเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนให้แล้วนร.รับทราบการเปลี่ยน นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:18:01 น.
664 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
แสงจางจืดมาก ภาพไม่ชัดเจน
ห้อง:3/7
จัดหาเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนให้แล้วนร.รับทราบการเปลี่ยน นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:02:09 น.
665 นายคมกริช ชาญณรงค์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ภาพไม่ขึ้นจอ
ห้อง:4/9
ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13:54:07 น.
666 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
โปคเจคเตอร์ไม่เห็นสัญญาณ
ห้อง:4/9
ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:25:37 น.
667 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปริ้นงานไม่ได้
ห้อง:หมวดสังคม
สายสัญญาณเครื่องปริ้นไม่ค่อยดี ควรเปลี่ยนใหม่ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:22:51 น.
668 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
จัดห้องประชุมตึกอธิการ
ห้อง:ตึกอธิการ
ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15:30:19 น.
669 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ใช้งานคีบอร์ดไม่ได้
ห้อง:ห้องรับประทานอาหาร
Key ออฟฟิต หมดอายุแก้ให้ใหม่เรียบร้อยใช้งานได้แล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 12:09:21 น.
670 นางสาวจริยา สงเคราะห์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ประตูลูกบิดด้านหน้าห้อง3/3ล็อคเอง. ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้การได้ตามปกติ
ห้อง:3/3
ดำเนินการแจ้งน้าสัก ให้ไปดูแลและซ่อมแล้วครับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 08:15:14 น.
671 นายคมศิลป์ ศิลจวัตร ระบบอินเตอร์เน็ต
แจ้งอาการไวล์ฟายใช้งานไม่ได้
ห้อง:อาคารพสัดุ
ดำเนินการเรียบร้อย ตัวจ่ายไฟเสียเปลี่ยนตัวใหม่ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 08:13:37 น.
672 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์ไม่ชัด ภาพมั่ว
ห้อง:4/5
ได้ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 11:12:00 น.
673 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Officeเปิดใช้งานไม่ได้
ห้อง:สมาคมผู้ปกครอง
ลงโปรแกรมให้ใหม่ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:11:20 น.
674 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สั่งปริ้นไม่ออก
ห้อง:ห้องรับประทานอาหาร
มีงานค้างที่เครื่องอ.ชื่น ทำให้ปริ้นไม่ออก นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09:59:35 น.
675 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
กดช่องสัญญาณทีวีแล้วไม่มีภาพออก
ห้อง:ห้องผู้อำนวยการ
ไม่ได้เปิดเครื่องรับสัญญาณ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15:03:12 น.
676 นางสาวจิราวัตร จันทริมา โปรเจคเตอร์
เครื่องช็อต คาดว่าสาเหตุมาจากน้ำที่รั่วจากเพดานซึมใส่ - วันนี้เปิดเครื่องได้ไม่ถึง 5 นาที เริ่มมีกลิ่นไหม้
ห้อง:ม.6/7
แก้ไขเรียบร้อย อุดรอยรั่วที่หลังคา เผปลี่ยนเครื่องใหม่ ใส่พลาสติกรองที่เครื่อง นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 15:50:01 น.
677 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เนื่องจากสายสัญญาณขวางทางการตัดต้นไม้ ให้ทำการย้ายสายหรือม้วนเก็บแล้วทำให้เหมือนเดิม
ห้อง:ข้างอาคารหอพัก
ดูแลการตัดต้นไม้ไม่ให้ถูกสายและช่วยขนเศษต้นไม้ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:12:03 น.
678 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
หมวดสังคมเครื่องอ.ตู่ และนิสิตใช้เน็ตไม่ได้
ห้อง:หมวกสังคม
ตัวเครื่องกระจายสัญญาณชำรุด เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:13:05 น.
679 นางสาวจุฑาทิพย์ กล้าณรงค์ โปรเจคเตอร์
ค้นหาอุปกรณ์ไม่เจอ
ห้อง:5/7
ขึ้นดูอาการแบบคราวๆแล้วเด๋วเตรียมอุปกรณ์ไปซ่อม เปลี่ยนหัวเสียบแบบตัวเมียเพื่อเพิ่มสายvgaแบบสั้นต่อเพิ่มเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อ ดำเนินการเปลีร่ยนหัวเสียบให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว นร.ในห้องเรียนรับทราบ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10:15:10 น.
680 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
ใช้เน็ตไม่ได้
ห้อง:ประชาสัมพันธ์
ดำเนินการเรียบร้อย เปลี่ยนหัวเข้าสายใหม่ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09:42:07 น.
681 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลงโปรแกรมเครื่องให้ใหม่
ห้อง:ประชาสัมพันธ์
ดำเนินการเรียบร้อย จำนวน 2เครื่อง นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09:41:22 น.
682 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
จอกดไม่ลงและขึ้น
ห้อง:3/4
ดำเนินการส่งรายการสั่งซื้อไปแล้วคอยอนุมัติ ล่าช้าเนื่องจากช่วงปิดงบ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09:39:43 น.
683 นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
tyetwet
ห้อง:tttt
เป็นการทดสอบระบบ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10:01:02 น.
684 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลงโปรแกรมห้องคอม2 ทั้งหมด
ห้อง:ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ดำเนินการเรียบร้อย จำนวนทั้งหมด 43เครื่อง นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:58:13 น.
685 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
หลอดถาพไม่สว่าง ของซัมซุง
ห้อง:2/3
เปลี่ยนเครื่องให้เรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:51:02 น.
686 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ไม่แสดงหน้าจอโปรเจคเตอร์
ห้อง:2/3
ไม่ได้กดสลับหน้าจอแสดงผล นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09:39:06 น.
687 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
เน็ตใช้งานไม่ได้
ห้อง:ห้องพักอ.ดนตรี
ช่องเชื่อมต่อสายแฮง เปลี่ยนเสียบช่องใหม่ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10:24:41 น.
688 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ระบบอินเตอร์เน็ต
เน็ตไม่เชื่อมต่อ
ห้อง:ห้องพักอ.หมวดวิทFAB Lab
ช่องเชื่อมต่อสายแฮง เปลี่ยนเสียบช่องใหม่ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09:27:35 น.
689 นายสรคมน์ กมลภากรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไม่สามารถใช่ปริ๊นเอกสารได้
ห้อง:รับประทานอาหารบุคลากร (ห้องชื่น)
เครื่องอ.ชื่นสั่งปริ้นงานแล้วไปดับ ทำให้งานค้างจนไม่สามารถเครื่องอื่นสั่งปริ้นต่อได้ นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08:59:10 น.
690 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องเปิดไม่ติด
ห้อง:ห้องโรเนียนเอกสาร
เพาเวอซับพลายพัง ดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08:08:58 น.
691 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้
ห้อง:หมวดสังคม
ไวไฟห้องพักอ.วิทชั้น2รวน แก้ไขเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 15:39:53 น.
692 นางวันวิสา ประมวล ครุภัณฑ์อื่น ๆ
เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดลงมาจำนวนมาก ต้องใช้ถังรอง
ห้อง:ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
ดำเนินการแจ้งต่อให้พี่อ๊อดช่างแอร์ รับทราบเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 15:20:48 น.
693 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จอภาพออกสีม่วง
ห้อง:ห้องกิจการนักเรียน
สายvgaชำรุดเปลี่ยนใหม่เรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14:31:27 น.
694 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมเปิดเน็ตจะปริ้นงานแล้วปิดโปรแกรมเอง
ห้อง:สำนักงาน
เกิดจากการอัพเดตแพตwindows นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10:59:42 น.
695 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องเปิดไม่ติด
ห้อง:ห้องรับประทานอาหารครู
ได้ดำเนินการเรียบร้อย เป็นกับcmosแฮง นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10:49:17 น.
696 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ
นร.ขอใช้กล้องวงจรปิดที่อารคารหอพัก
ห้อง:หอพักนักเรียนหญิง
ได้ดำเนินการเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14:04:14 น.
697 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองน๊อคบ่อย
ห้อง:ห้องสำนักงาน
แก้ไขเรียบร้อย เกิดจากการอัพเดตแพตwindows นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11:39:44 น.
698 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ช่องเสียบชำรุด
ห้อง:2/4
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11:37:23 น.
699 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ช่องเสียบชำรุด
ห้อง:2/1
แก้ไขเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11:26:09 น.
700 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
ช่องเสียบชำรุด
ห้อง:1/6
แก้ไขเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11:17:22 น.
701 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สายสัญญาณชำรุด
ห้อง:1/1
แก้ไขเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11:04:14 น.
702 นางสาวกัลยาณี ทบเทิบ ระบบโทรศัพท์
ไม่มีสัญญาณ
ห้อง:ห้องสำนักงาน
ขั้วสายหลุด ทำการแก้ไขเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10:56:31 น.
703 นางสาวอรสา ไชยผง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ติดตั้งปลั๊กไฟ
ห้อง:ห้องสำนักงาน
ติดตั้งพร้อมจัดเก็บสายไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 11:26:43 น.
704 นางสาววันเฉลิม คงเชื้อนาค ครุภัณฑ์อื่น ๆ
ลำโพงขยายเสียงภายในห้องพยาบาลไม่ดังทั้ง 2 ตัว
ห้อง:ห้องพยาบาล
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10:20:38 น.
705 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ โปรเจคเตอร์
สีเพี้ยน เหลือง+แดง
ห้อง:2/7
นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09:56:13 น.
706 นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หลอดถาพหมดอายุ
ห้อง:2/3
แก้ไขเรียบร้อย นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09:55:31 น.
707 นางสาวสุวิมลรัตน์ สิงห์ชุม ระบบอินเตอร์เน็ต
ปริ้นงานไม่ออก
ห้อง:ทะเบียน
ได้ดำเนินการแก้ไขเชื่อมต่อระบบ และสามารถปริ้นออกได้แล้ว นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09:47:49 น.
708 นางศรีสุดา สิงห์ชุม ระบบอินเตอร์เน็ต
ไม่มีจุดต่อพ่วงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่โต๊ะทำงาน
ห้อง:ห้องสมุด
ดำเนินการต่อฮัพเพิ่มช่องสายสัญญาณ เรียบร้อยครับ ทั้งเครื่องอ.ป๋อมและเครื่องอ.ติ๊ก ครับ(1.5ชม.) นายสิทธิพงษ์ วงษ์คำจันทร์
เรียบร้อย

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13:58:39 น.