ย้อนกลับ

ติดตามสถานะรายละเอียดการคืนเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิค 19


สถานะเอกสารมี 6 สถานะดังนี้
1. เอกสารใหม่ (รอเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร)
2. รับเรื่องแล้ว (เอกสารผ่านรอส่งเรื่องเบิกไปยังมหาวิทยาลัย)
3. ดำเนินการส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย (เอกสารไปกองคลัง มหาวิทยาลัย)
4. เอกสารไม่ผ่าน (เข้าระบบเพื่อ แก้ไขเอกสาร/แนบเอกสารเพิ่มเติม)
5. เอกสารผ่านแบบมีเงื่อนไข (เอกสารผ่านรอส่งเรื่องเบิกไปยังมหาวิทยาลัย)
6. ผู้ยื่นส่งเอกสารแก้ไขกลับมาแล้ว (ผู้ปกครอง/นักเรียนแก้ไขเอกสารแล้วรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง)