ย้อนกลับ

ติดตามสถานะรายละเอียดการคืนเงินค่าอาหารค่าหอพักหญิงในโรงเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2564


สถานะเอกสารมี 6 สถานะดังนี้
1. เอกสารใหม่ (รอเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร)
2. รับเรื่องแล้ว (เอกสารผ่านรอส่งเรื่องเบิกไปยังมหาวิทยาลัย)
3. ดำเนินการส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย (เอกสารไปกองคลัง มหาวิทยาลัย )
4. เอกสารไม่ผ่าน (เข้าระบบเพื่อ แก้ไขเอกสาร/แนบเอกสารเพิ่มเติม)
5. ผู้ยื่นส่งเอกสารแก้ไขกลับมาแล้ว (ผู้ปกครอง/นักเรียนแก้ไขเอกสารแล้วรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง)