eschool
Welcome to eSchool v.12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบความรู้สังคมศึกษา บริษัทเสริมปัญญา
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 สมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา กับบริษัทเสริมปัญญาจำกัด ซึ่งจะสอบในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30-17.00 น.  ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)เพื่อชิงทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ-ถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-ค่าสมัครทดสอบ 45 บาท
 
นักเรียนทุกระดับชั้นรวบรวมเพื่อชำระเงินค่าสมัครได้ที่ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ที่อาคารมัธยม 2 ชั้น 3ที่อ.วิเชียร สุวรรณโชคอิสาน (ผู้ประสานงานการสอบสังคมศึกษา)
สามารถชำระเงินได้ที่หัวหน้าห้องทุกห้อง และรวบรวมจ่ายค่าสมัครได้ถึง        วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ( หากเลยกำหนดนักเรียนจะไม่สามารถสมัครได้)
 
การเตรียมพร้อมในการสอบ
เนื้อหาในการสอบแบ่งเป็น 5  สาระคือศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์และการศึกษาอาเซียน

รางวัล
อันดับ 1 ของประเทศในแต่ละระดับ รับทุนการศึกษา 2,000 บ.และโล่เกียรติยศ
อันดับ 2 ของประเทศในแต่ละระดับ รับทุนการศึกษา 1,500 บ.และโล่เกียรติยศ
อันดับ 3 ของประเทศในแต่ละระดับ รับทุนการศึกษา 1,000 บ.และโล่เกียรติยศ
อันดับ 1 ของภาคในแต่ละระดับ รับทุนการศึกษา 500 บ.และเกียรติบัตรและเหรียญ
อันดับ 1 ของจังหวัดในแต่ละระดับ รับเหรียญทองที่ 1จังหวัดและเกียรติบัตรชมเชย
 
แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 รายวิชาภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน 1 และ 2 ในการสอบแก้ไขผลการเรียน 0
ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ในรายวิชาดังกล่าว อ่านหนังสือเพื่อทบทวน และเข้าสอบเพื่อแก้ไขผลการเรียน(ข้อสอบปลายภาค)  ซึ่งจะมีการนัดแก้ไขผลการเรียนโดยประมาณ ช่วงกลางเดือนมิถุนายน เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่สามารถนัดสอบได้ เนื่องจาก อ.พิราวรรณ ต้องเข้าสอนแทน อัตราอาจารย์ชาวจีน ที่ยังเดินทางมาไม่ถึงคะ จึงทำให้ไม่มีเวลานัดนักเรียนมาสอบ ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ
แจ้งรายชื่ออาจารย์ที่เปิดสอนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ (วันพฤหัส)
แจ้งไปยังนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย (ม.4-ม.6) ขอให้นักเรียนเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ โดยสามารถดูรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ทำการเปิดสอนได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้ ขอให้นักเรียนลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
แจ้งห้องเรียนวิชาเฉพาะทางของนักเรียน ม.5
ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.5/2 5/3 5/4 5/5 และ 5/7 ทุกคน  เข้าดูการแบ่งห้องเรียนวิชาเฉพาะทาง ดังไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ และเข้าเรียนตามห้องที่กำหนด ในสัปดาห์แรกนี้
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนผู้มีผลการเรียนเป็นเลิศและผลการเรียนก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนผู้มีผลการเรียนเป็นเลิศและผลการเรียนก้าวหน้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ดังเอกสารที่แนบมานี้ หรือสามารถตรวจสอบได้ที่บอร์ดหน้าห้องกิจการนักเรียน
เเจ้งนักเรียนระดับชั้นม.1ทุกห้องเรียนเข้าร่วมอบรมการเตรียมสอบธรรมศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งเเต่เวลา 15.30  -16.30 น. ให้นักเรียนระดับชั้นม.1 ห้องม.1/1 - 1/8 ทุกคนเข้าร่วมอบรมการเตรียมสอบนักธรรมศึกษาเเละการเตรียมสอบวิชาเเก้กระทู้ธรรม จากพระวิทยากรวัดสว่างวารี ณ อาคารอเนกประสงค์