eschool
Welcome to eSchool v.12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ที่ไม่ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำภาคเรียนที่ 2/2563
แจ้งไปยังนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษาที่2/2563 ที่ป้ายประชาสัมธ์ข้างห้องฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

*หมายเหตุ  หากนักเรียนคนใดที่มีรายชื่อไม่ผ่านกิจกรรมดังกล่าวแต่มีความประสงค์จะดำเนินการซ่อมกิจกรรม ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1.นักเรียนที่ขาดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง ให้มาซ่อมกิจกรรมในวันที่ 22 มีนาคม 2563 แต่งกายด้วยเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
2.นักเรียนที่ขาดกิจกรรมจำนวน 4 ครั้ง ให้มาซ่อมกิจกรรมในวันที่ 22-3 มีนาคม 2563 แต่งกายด้วยเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาระบาด ดังนั้นจึงทำให้เเม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศการเลื่อนสอบของวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไป เมื่อได้กำหนดวันสอบใหม่เเล้วจะได้เเจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักธรรมศึกษา ประจำปี 2563
ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักธรรมศึกษาตรี โท เอก ประจำปี 2563 ได้ที่บอร์ดหน้าห้องกิจการนักเรียนหรือที่บอร์ดหน้าห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา  เเละเตรียมตัวในการเข้าสอบนักธรรมศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 15.30 น.  สถานที่ในการสอบคือ โรงอาหารม.ต้น ครับ
รับสมัครสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563
นักเรียนระดับชั้นม.1-6 ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบนักธรรมศึกษาตรี โท เอก ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีการจัดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 นี้ สามารถติดต่อสมัครสอบได้ที่ห้องกลุ่มสาระสังคม อาคาร2 ชั้น 3  หมดเขตรับสมัครสอบวันพุธที่ 3 ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนม.4/3 ทุกท่านครับ
นางสาวแพรไพลิน  สมบูรณ์พันธ์ ชั้นม.4/3 เลขที่ 28 ไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคปีการศึกษา2/2562 ในวันที่ 4และวันที่6 มี.ค.63 เนื่องจากป่วย จึงขอแจ้งอาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้สอบภายหลังด้วย
นัดหมายประชุมโครงการผลการเรียนเป็นเลิศและผลการเรียนก้าวหน้า ปีการศึกษา 2562
ในวันอังคารที่ 4 ก.พ. 63 หลังเลิกแถวหน้าเสาธง ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนผลการเรียนเป็นเลิศ และผลการเรียนก้าวหน้า อยู่ประชุมพร้อมกันบริเวณม้าหินอ่อนด้านม.ปลาย