eschool
Welcome to eSchool v.12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนผู้มีผลการเรียนเป็นเลิศและผลการเรียนก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนผู้มีผลการเรียนเป็นเลิศและผลการเรียนก้าวหน้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ดังเอกสารที่แนบมานี้ หรือสามารถตรวจสอบได้ที่บอร์ดหน้าห้องกิจการนักเรียน
เเจ้งนักเรียนระดับชั้นม.1ทุกห้องเรียนเข้าร่วมอบรมการเตรียมสอบธรรมศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งเเต่เวลา 15.30  -16.30 น. ให้นักเรียนระดับชั้นม.1 ห้องม.1/1 - 1/8 ทุกคนเข้าร่วมอบรมการเตรียมสอบนักธรรมศึกษาเเละการเตรียมสอบวิชาเเก้กระทู้ธรรม จากพระวิทยากรวัดสว่างวารี ณ อาคารอเนกประสงค์
รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาคะแนนวิชา เคมีเบื้องต้น อ.อภิญญา
แจ้งไปยังนักเรียนชั้นม.4/1 4/3 4/5 และ4/6 ที่เรียนวิชาเคมีเบื้องต้นกับอ.อภิญญา ขอให้เข้าตรวจสอบคะแนนที่ยังมีปัญหาตามรายชื่อที่แนบมานี้ และเคลียร์ให้เสร็จภายในวันอังคารที่ 2 ต.ค.61 (ใครเห็นโพสต์รบกวนแจ้งเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ)
แจ้งเลขที่นั่งสอบ English Exit Exam ของนักเรียนชั้นม.6
แจ้งเลขที่นั่งสอบ English Exit Exam ของนักเรียนชั้นม.6 ซึ่งสอบในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย.61 เวลา 13.30 - 16.00 น. ขอให้นักเรียนทุกคนเข้าสอบตามวันเวลาที่กำหนดด้วย
ประชุมชี้แจงการสอบ English Exit Exam
ในวันจันทร์ที่ 24 ก.ย. 61 หลังเลิกแถวหน้าเสาธง ขอให้นักเรียนชั้นม.6 ทุกคน อยู่รอประชุมเพื่อฟังการชี้แจ้งเกี่ยวกับการสอบ English Exit Exam
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน
         แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนเข้าใช้เว็บไซต์ภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการฝึกหัดเขียนอักษรจีน และมีคะแนนในส่วนการเก็บสถิติการเข้าใช้คะ วิธีการเข้าใช้ตามคู่มือที่ได้แจกให้นักเรียนคะ สามารถเข้าระบบได้ที่ https://eschool.msu.ac.th/chin/