eschool
Welcome to eSchool v.12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
ตรวจสอบรายชื่อ นร.ที่ GPAX ต่ำ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KYJVUjiJC4Emq8uoMDmpLOcThXAUFUtG/edit#gid=2069198175

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้น ม.2  ม.3 และ ม.5 ที่มีผลการเรียน GPAX ต่ำ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อตามลิ้งค์นี้ และป้ายประกาศด้านข้างห้องกิจการนักเรียน  และขอให้มาประชุมในวันจันทร์ที่ 25 พ.ย. นี้  หลังเลิกแถว  เพื่อฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการสอนเสริมเติมความรู้คู่คุณธรรม
แจ้งห้องเรียนและผู้สอนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ เทอม2.62
แจ้งห้องเรียนกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ (คาบ 8 วันพฤหัส) ในวันพฤหัสที่ 24 ต.ค. 62 ขอให้นักเรียนเข้าลงทะเบียน และเข้าพบอาจารย์ผู้สอนตามห้องที่กำหนด ดังไฟล์ที่แนบมานี้
แจ้งนักเรียนที่เลือกชุมนุมหนังสือเล่มโปรดของฉัน (อ.มัณฑนา)
แจ้งนักเรียนที่เลือกชุมนุมหนังสือเล่มโปรดของฉัน (อ.มัณฑนา) ให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อตัวเองอีกครั้งในระบบนะคะ
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลคะเเนนการสอบเสริมปัญญาสังคมศึกษา ประจำปี 2562 ได้เเล้ว
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลคะเเนนการสอบเสริมปัญญาสังคมศึกษา ประจำปี 2562 ได้เเล้ว โดยนักเรียนสามารถเข้าดูผลคะเเนนสอบได้ที่ https://sermpanya.com/w9/ เเละนักเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ได้ครับ
เเจ้งนักเรียนให้ตรวจสอบรายชื่อเเละห้องสอบ โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา บริษัทเสริมปัญญา ปี 2562
แจ้งไปยังนักเรียนที่สมัครสอบเสริมปัญญาสังคมศึกษา บริษัทเสริมปัญญาซึ่งจะจัดสอบในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคมนี้ตั้งเเต่เวลา 15.30 - 17.00 น. ให้นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของตนเองได้ที่บอร์ดห้องประชาสัมพันธ์หรือที่บอร์ดหน้าห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา หรือในเฟสบุ๊คกลุ่มโรงเรียนสาธิต และให้นร.เตรียมดินสอ2B ปากกา ยางลบและแสดงบัตรยืนยันตัวตนเพื่อเข้าห้องสอบ หากนักเรียนเข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาทีจะหมดสิทธิ์ในการสอบ
แจ้งการรับรางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทุกประเภท ตามไฟล์ที่แนบมานี้ อยู่รอรับรางวัลหลังเสาธง