eschool
Welcome to eSchool v.12
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
news
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลคะเเนนการสอบเสริมปัญญาสังคมศึกษา ประจำปี 2562 ได้เเล้ว
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลคะเเนนการสอบเสริมปัญญาสังคมศึกษา ประจำปี 2562 ได้เเล้ว โดยนักเรียนสามารถเข้าดูผลคะเเนนสอบได้ที่ https://sermpanya.com/w9/ เเละนักเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ได้ครับ
เเจ้งนักเรียนให้ตรวจสอบรายชื่อเเละห้องสอบ โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา บริษัทเสริมปัญญา ปี 2562
แจ้งไปยังนักเรียนที่สมัครสอบเสริมปัญญาสังคมศึกษา บริษัทเสริมปัญญาซึ่งจะจัดสอบในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคมนี้ตั้งเเต่เวลา 15.30 - 17.00 น. ให้นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของตนเองได้ที่บอร์ดห้องประชาสัมพันธ์หรือที่บอร์ดหน้าห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา หรือในเฟสบุ๊คกลุ่มโรงเรียนสาธิต และให้นร.เตรียมดินสอ2B ปากกา ยางลบและแสดงบัตรยืนยันตัวตนเพื่อเข้าห้องสอบ หากนักเรียนเข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาทีจะหมดสิทธิ์ในการสอบ
แจ้งการรับรางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทุกประเภท ตามไฟล์ที่แนบมานี้ อยู่รอรับรางวัลหลังเสาธง
สอบแก้ไขผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน รอบ 2
เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนม.2 และม.3 ทุกคนที่มีผลการเรียน 0 รายวิชาภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน สามารถสอบเพื่อแก้ไขผลการเรียนรอบ 2 ได้แล้วในวันพรุ่งนี้ จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 12:30 เป็นต้นไปค่ะ สถานที่สอบ อาคารเรียนมัธยม 2  นะคะ (หากเปลี่ยนแปลงจะแจ้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย) ข้อสอบยังเป็นชุดเดิมกับรอบแรกค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
แจ้งวันเวลาคัดตัวนักกีฬาเปตองกีฬาสาธิตสามัคคี
แจ้งไปยังนักเรียนที่สมัครกีฬาเปตอง และนักเรียนที่สนใจสมัครเป็นนักกีฬาเปตองกีฬาสาธิตสามัคคี ในวันจันทร์ที่ 29 ก.ค. 62 เวลา 13.00 น. จะมีการคัดตัวนักกีฬา ณ สนามเปตองหน้าอาคารพลศึกษา มมส. ขอให้มาเจอกัน ณ วันเวลาที่กำหนดนะคะ ***ลงชื่อหน้างานได้เลยค่ะ สำหรับคนที่ยังไม่สมัคร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบความรู้สังคมศึกษา บริษัทเสริมปัญญา
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 สมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา กับบริษัทเสริมปัญญาจำกัด ซึ่งจะสอบในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30-17.00 น.  ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)เพื่อชิงทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ-ถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-ค่าสมัครทดสอบ 45 บาท
 
นักเรียนทุกระดับชั้นรวบรวมเพื่อชำระเงินค่าสมัครได้ที่ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ที่อาคารมัธยม 2 ชั้น 3ที่อ.วิเชียร สุวรรณโชคอิสาน (ผู้ประสานงานการสอบสังคมศึกษา)
สามารถชำระเงินได้ที่หัวหน้าห้องทุกห้อง และรวบรวมจ่ายค่าสมัครได้ถึง        วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ( หากเลยกำหนดนักเรียนจะไม่สามารถสมัครได้)
 
การเตรียมพร้อมในการสอบ
เนื้อหาในการสอบแบ่งเป็น 5  สาระคือศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์และการศึกษาอาเซียน

รางวัล
อันดับ 1 ของประเทศในแต่ละระดับ รับทุนการศึกษา 2,000 บ.และโล่เกียรติยศ
อันดับ 2 ของประเทศในแต่ละระดับ รับทุนการศึกษา 1,500 บ.และโล่เกียรติยศ
อันดับ 3 ของประเทศในแต่ละระดับ รับทุนการศึกษา 1,000 บ.และโล่เกียรติยศ
อันดับ 1 ของภาคในแต่ละระดับ รับทุนการศึกษา 500 บ.และเกียรติบัตรและเหรียญ
อันดับ 1 ของจังหวัดในแต่ละระดับ รับเหรียญทองที่ 1จังหวัดและเกียรติบัตรชมเชย